Archiwum z dnia: 18 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŻYĆ JAK KRÓL

18.08.2021, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 21, 2-7

Panie, król się weseli z Twojej potęgi i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Pomyślne błogosławieństwo wcześniej zesłałeś na niego, szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę. Prosił Ciebie o życie, Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem. Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, napełniłeś go radością Twojej obecności.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Król z Psalmu 21 ma świadomość kim jest i komu to zawdzięcza. Jest królem, ponieważ został wyniesiony do godności królewskiej przez samego Boga. Pomyślne błogosławieństwo wcześniej zesłałeś na niego, szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę. Każdy chrześcijanin z racji swojego chrztu świętego jest królem. Tylko czy o tym wie i żyje jak król? Autor Psalmu pisze dalej: Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy, ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem. Król zna swoją godność, wartość i wielkość. Człowiek jest często okradany z tego kim jest i daje się traktować jak popychadło i żebrak. Proś zatem Jezusa, aby objawił ci twoją godność królewską. Wołaj: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!
  • Prawdziwy król chodzi w Bożej obecności i posiada głębokie relacje z Bogiem żywym. Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, napełniłeś go radością Twojej obecności. Potrzebujemy żyć w głębokiej świadomości  swojego powołania – bycia królami. Taką świadomość człowiek odkrywa i doświadcza, gdy żyje w głębokich relacjach z Bogiem żywym. Bóg ma moc przywracać mu horyzonty wiary. Często żyjemy jak kury, które są w rzeczywistości orłami, które tylko dziobią ziarno z ziemi. Jesteśmy często orłami, które nie potrafią rozwinąć swoich skrzydeł, aby wysoko latać. Potrzebujemy przebudzenia i rozłożenia skrzydeł, aby przejrzeć na swoją godność królewską i swoją chwałę. Czy swoje życie przeżywasz jako kura czy jako orzeł? Czy posiadasz głębokie relacje z Bogiem żywym?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że przywracasz mi moją godność królewską. Dziękuję Ci, że mogę smakować moją królewskość.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?