Archiwum z dnia: 22 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO KARMIĆ DUSZĘ I CIAŁO SŁOWEM BOŻYM

22.08.2021, niedziela , Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 6, 55. 60-69

W synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca».
Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?»
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem» – tak mówi Jezus. Do mnie to przemawia. Zastanów się, jak się czujesz, gdy nie możesz iść do komunii … ja fatalnie. Czuję wtedy, że moje życie nie jest pełne. Można mieć po ludzku wszystko, lecz w głębi dusza cierpi, bo czuje głód Dawcy Życia. Nie jesteśmy tylko ciałem, materią, która ma swoje potrzeby fizyczne. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo – dał nam duszę piękną i delikatną, abyśmy mogli być z nim w kontakcie. Warto dbać o tę więź tak, jak dbamy o ciało. Modlitwa, eucharystia, czytanie Pisma Świętego mają nam w tym pomóc. Tam są słowa życia, które sam Bóg nam dał. Czy chadzasz tam, gdzie znajdziesz słowa życia? Czy jesteś gotów dać wiele, aby do nich dotrzeć, pozyskać je?
  • “Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą»”. Wierzyć czy nie wierzyć…kiedyś chodziłam do kościoła, przyjmowałam komunię, ale kompletnie nie zdawałam sobie sprawy ze znaczenia tych sakramentów. Było to dla mnie bardziej wyuczone i robione dla zasady, ale przyszedł dzień, w którym to się zmieniło, bo odkryłam, że tym za czym tak tęsknię i tym, kto daje mi prawdziwe życie, jest Bóg. Jak to się stało? – dzięki łasce zaczęłam uczestniczyć we mszy, nie tylko byłam, ale i słuchałam i uwierzyłam, że to, co mówi na mszy kapłan, to słowa Jezusa które On chce mi przekazać. I zaczęłam pracować z Jezusem, biblią i nad sobą.
  • A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»”. Tylko przez łaskę Bożą, dodając swoją pracę i trud, możemy się zmieniać. Przecież uczyliśmy się chodzić jeździć na rowerze czy samochodem – też z trudem. Bóg docenia wszystkie nasze starania według Siebie, nie po ludzku – ta świadomość pomaga mi powstawać, gdy się w życiu przewrócę i próbować ciągle na nowo.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu wzbudź we mnie pragnienie życia wiecznego, abym pragnął słów żywych, abym się nie poddawał, gdy jest trudno.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?