Archiwum z dnia: 27 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTEJ TROSKI

27.08.2021, piątek , św. Moniki

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4, 1-8

Bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, bo jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto te słowa odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • …aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności… Święty Paweł kładzie nacisk na zdrowe, tzn. ewangeliczne traktowanie swojego ciała. Pożądliwa namiętność może kojarzyć się głównie z seksualnością, ale przecież nie tylko tej sfery dotyczy. Można pożądliwie i namiętnie traktować słodycze, alkohol, papierosy, pieniądze, a nawet rzeczy pozornie neutralne, jak filmy lub internet. Problem nie leży w tych “obiektach”, tylko w nas i w sposobie, w jaki je traktujemy. Bywa, że człowiek bogaty traktuje pieniądz z większą wolnością, niż ubogi, który czuje, że musi kontrolować każdą wydaną złotówkę. I bywa odwrotnie – czasem człowiek bogaty jest uwiązany do majątku, a ubogi nie.
  • Pan Bóg daje nam swojego Ducha Świętego nie tylko po to, byśmy uświęcali nasze dusze, ale i ciała. One również należą do Boga. Gdyby ktoś cię zapytał – do kogo należy twoje ciało? – co byś odpowiedział: do mnie, do męża/żony, do dzieci…? – A przecież nasze ciało jest własnością Boga tak samo, jak dusza. I tak samo jak dusza, zasługuje na świętą troskę – w zaufaniu Bogu powinniśmy dbać o nasze ciała.
  • Bóg powołuje nas do świętości, daje nam swojego Ducha Świętego. Bez Niego nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Pomódl się dzisiaj, by Duch Święty pomagał ci poznawać Jego wolę względem ciebie. Zapytaj Go, w jaki sposób możesz Mu służyć swoim ciałem. Może przez ofiarowanie cierpień, może przez modlitwę przebłagalną krzyżem, może przez post, a może On wezwie Cię do oddania krwi lub zerwania z papierosami? Czujnie słuchaj Jego delikatnych natchnień i nie wahaj się iść za nimi. On zawsze nas wspiera, gdy wybieramy Jego ścieżki – szczególnie wtedy, gdy wydają się trudne.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie – chcę przyjmować Twojego Ducha Świętego. Nie chcę odrzucać Ciebie. Moje ciało należy do Ciebie, dopomóż mi utrzymywać je w świętości i czci, jak tego pragniesz. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?