Archiwum z dnia: 29 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZADBAĆ O PIĘKNO SERCA

29.08.2021, niedziela , Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 7, 1-8. 14-15. 21-23

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek współczesny dba o piękno zewnętrzne. To ważny element życia człowieka. Potrzebujemy żyć w pięknie i ładzie. Ważne jest jednak, aby nie zatrzymać się na tym poziomie i zejść na poziom głębszy, poziom piękna wewnętrznego, piękna i czystości ludzkiego serca. Dzisiejszy opis serca z Ewangelii św. Marka nie nastraja optymistycznie i rodzi pytanie, czy nasze serce może być inne – wypełnione dobrymi myślami i pragnieniami? Dobrą wodę czerpie się z czystego źródła, dlatego pierwszą rzeczą jest modlitwa – “uczyń serca nasze według serca Twego” – najlepszego źródła żywej wody. Idź więc do źródła!

  • Piękno wewnętrzne związane jest z byciem w przyjaźni z Bogiem żywym. Bycie w stanie łaski uświęcającej, codzienna modlitwa ze Słowem Bożym i życie sakramentalne sprawiają, że mamy siły przeciwstawiać się złu w naszym sercu. To bycie sercem przy Panu i trzymanie się przestrogi proroka Izajasza: „Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie” (Iz 29,13a). Poproś Pana, aby zbadał Twoje serce i pokazał ci, czy jest coś, co przeszkadza, aby twoje serce było coraz bliżej Jego serca.
  • Piękno wewnętrzne i serce czyste mocno związane są z naszą nieustanną przemianą, metanoją, nawracaniem się. Nawrócenie jest najpierw darem Ducha Świętego, który potrzebuje naszej współpracy. Gdy Pan zbada twoje serce i pokaże ci jego mankamenty, to kieruje do ciebie wezwanie do uznania swojego grzechu. Przyznanie się do niego i szczera skrucha burzy mur między nami a Bogiem, przybliża nas do Niego i pozwala zanurzyć się w Bożym miłosierdziu, które wydobędzie z twojego serca to, co piękne. Daj dziś Panu przyzwolenie, aby sam działał, aby przemienił twoje serce według serca swego.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pragnę znać Cię osobiście i przestrzegać Twoich przykazań z miłości do Ciebie, a nie z lęku czy przyzwyczajenia. Proszę Cię, oczyść moje serce.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?