Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ

02.09.2021, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 1, 9-14

Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście – przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Co Paweł uważa za bardzo ważne – o co się modli dla Kolosan – i co w takim razie jest bardzo ważne dla nas? Dojść do pełnego poznania woli Bożej – nie tylko nie grzeszyć, ale czynić dobro oraz wzrastać. Na ile masz taką perspektywę “na plus” – pragnienia wzrostu? Czy w Twoim życiu wiary nie skupiasz się tylko na przestrzeganiu ograniczeń i nakazów wprost wynikających z przykazań, na byciu “w porządku” wobec Boga?
 • Życie z Jezusem to o wiele więcej – to uczestnictwo w dziale świętych w światłości! W jaki sposób? Przez życie tu na ziemi na sposób niebiański – postępować w sposób godny Pana, wszystko czynić dla Jego upodobania, wydawać owoce dobrych czynów, coraz głębiej poznawać Boga. A wszystko to dzięki Jego umocnieniu i uzdolnieniu. Czy zauważasz, że żyjesz inaczej niż ludzie niewierzący, których znasz? Czy widać Twój “niebiański” styl życia? Doświadczanie takiego życia rodzi głęboki pokój, radość, i wdzięczność – Z radością dziękujcie Ojcu… Czy masz w sobie wdzięczność wobec Boga za to, jak Cię uzdalnia krok po kroku do życia w nowy sposób, za to że Cię ratuje przed władzą ciemności?
 • przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – dary Ducha Św pozwalają nam zobaczyć i zrozumieć działanie Boga w naszym życiu – co wymaga uzdrowienia, co zostało już zmienione, jakie są Boże zamiary na przyszłość. Czy starasz się współpracować z Duchem Św., prosisz Go o mądrość, zrozumienie, dary i charyzmaty? Czy masz takie pragnienie jak Jezus – aby Twoje życie przekształcało się zgodnie z Jego wolą?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę Cię o głębsze poznanie Boga, o duchowe zrozumienie sytuacji mojego życia. Proszę daj mi widzieć owoce Ducha w mojej codzienności, ucz mnie “niebiańskiego” stylu życia!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 6 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ”

 1. Dziękuję Tobie Duchu Św. za wszelkie dary i charyzmaty. Poświęcam się Tobie swoje ciało, duszę, wszystko. Proszę Cię ucz mnie jak w moich warunkach życia i powołania mam być darem i miłością na podobieństwo Boga. Kieruj moimi myślami, abym coraz bardziej poddawała Twemu prowadzeniu. Uzdalniaj mnie do pełnienia woli Bożej.

 2. Dziękuję za bardzo piękne rozważanie które skłania do “myślenia”. Dziękuję – to SŁOWO które “potrafię” wypowiedzieć aby wyrazić całą wdzięczność dla Boga który dał SWOJEGO SYNA ABY NAS WYZWOLIĆ SPOD GRZECHU DAJĄC ŻYCIE. Jezu ufam Tobie

 3. Dziś Pan skłonił mnie do zastanowienia nad Słowami o opłukiwaniu sieci przez rybaków którzy potem stali się apostołami by łowić serca dla Pana. Opłukiwanie sieci dało mi zastanowienie nad tym czy we właściwy sposób pozyskuje te serca dla Boga opłukiwanie sieci to też odejście od przywiązań, swoich racji, opłukiwanie sieci to oczyszczenie z ograniczeń, zniewoleń, wyjście że starego schematu zachowań, a może danie komuś wolności w wyborach i uszanowanie czyichś poglądów sposobu zachowania pozwolenie na popełnienie błędu czy pozwolenie na porażkę by ktoś mógł się sam otrząsnąć.Panie oplucz moje sieci i uczyń mnie wolnym, daj proszę Twój pokój. Maryjo Totus Tuus.Dziękuję Ci Maryjo że mnie prowadzisz do Chrystusa.

  • Jezus prosi aby wypłynąć na GŁĘBIĘ czyli PUJŚĆ ZA WOLĄ BOGA PRZEDWIECZNEGO. ON ustanowił nie tylko prawo ale i zasady które są w NASZYCH SERCACH a szatan przez zazdrość i podstęp ZAKŁUCIŁ ten porządek i doprowadził CZŁOWIEKA do grzechu. A dziś tylko Jezus czyli SYN BOGA NAJWYŻSZEGO wprowadzą człowieka na właściwe DROGI. Jezu ufam Tobie

 4. Kto jest blizej Maryji ten jest blizej Chrystusa.

 5. Duchu Święty przyjdź.
  Oswieć mrok umysłu.
  Porusz moje serce.
  Pomóż pełnić wolę Ojca.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)