Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ MIESZKANIEM SŁOWA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ MIESZKANIEM SŁOWA

09.09.2021, czwartek , Bł. Anieli Salawy, Św. Piotra Klawera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 3, 12-17

Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Słowo Chrystusa niech w was mieszka – czy myślisz o sobie, że słowo Jezusa w Tobie mieszka? Spróbuj to ukonkretnić – co to określenie dla Ciebie oznacza? Czy nosisz w sobie – w pamięci serca i umysłu Słowo Boże? Wiele osób uczy się na pamięć fragmentów Pisma Św. i jest to bogata tradycja. Bo jeśli rzeczywiście uznajemy Pismo Św. za słowa samego Boga – to czyż ze względu na to nie powinniśmy czuć się wręcz zobowiązani, by je pamiętać? Z szacunku, wdzięczności, bojaźni – bo sam potężny Stwórca przemówił?
  • Pamięć serca – to Słowo, które doświadczyłeś, które Cię uzdrowiło, przyniosło światło, nadało kierunek, rozlało miłość Ojca w Tobie. Pamiętasz takie Słowa z historii Twojej relacji z Bogiem? Tak jak zakochani pamiętają moment wyznania uczuć, wyjątkowe chwile, kiedy wydarzyło się coś ważnego… Czy pamiętasz te momenty, kiedy Bóg szczególnie i bardzo intymnie przemówił do Ciebie Żywym Słowem? Czy te Słowa mają w Tobie mieszkanie –  są na stałe obecne i żywe w Tobie, bo zapadły głęboko i zawsze możesz do nich wrócić?
  • Hbr 4,12 mówi: Żywe jest słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Czy stosujesz Słowo Boże jako broń i twierdzę obronną? Nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach – takie trwanie, częste powracanie myślami do psalmów, czy fragmentów biblii uświęca umysł – bo oczyszcza od złych myśli, wypełnia Bożą obecnością, Bożym sposobem myślenia, podnosi na duchu, dodaje sił, prowadzi w codzienności. Czy powracasz do Słowa Bożego w różnych momentach poza wyznaczonym czasem modlitwy, tak by jak najwięcej nasiąkać, nasycać się Słowem – by jak Maryja troskliwie zachowywać słowa Jezusa i stale rozważać w sercu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu przepraszam, jeśli nie dbałem o to, co do mnie mówiłeś. Duchu Św. proszę o łaskę smakowania Słowa, proszę przypominaj mi Słowo, wlej mi tęsknotę za Słowem, daj mi zakosztować radości z mieszkającego we mnie Słowa Boga Żywego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 7 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ MIESZKANIEM SŁOWA”

  1. Panie Jezu, dziękuję za Twoje słowa ktore sa dla mnie duchem i zyciem, które są rozwjszanie wszystkich moich problemów. Twoje słowo Panie to codzienny pokarm konieczny do zycia. Bez Ciebie Ukochany Jezu nie ma zycia.

  2. Duchu świety obiecany nam przypominaj to co mówi Pan, z Tobą slowo Boże żywe staje się, Duchu św. prowadź mnie.

  3. i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach

  4. Kiedyś usłyszałam od brata że muzułmanie czytają dzieciom kiedy śpią koran do ucha,. Pomyślałam że skoro Słowo Boże ma moc uzdrawiać nasze dusze więc czemu i my nie czytamy naszym dzieciom choć Go jeszcze nie rozumieją Słowa Bożego. Kiedy synek był przed operacją miał jelita w opłucnej w tym dniu były Słowa jeśli miałbyś wiarę jak ziarnko gorczy powiedziałbyś tej morwie przesuń się stąd tam. Te ostatnie Słowa Boga powiedziałam nad uchem synka i pobłogosławiłam go. Przeszedł pomyślnie operacje przesunęli jelita we właściwe miejsce w przedostatnim dniu przed wyściem ze szpitala synek był bardzo radosny. Choć dużo wcześniej wycierpiał. Słowo ma moc. Jest wielu ludzi starszych których kapłan odwiedza raz w miesiącu. Osoby które pomagają takim ludziom lub są na codzień również powinny czytać im Słowo które staje się Ciałem

  5. “Choćbym i CAŁY ŚWIAT ZWOJOWAŁ A MIŁOŚCI bym nie miał – byłbym niczym.” Tak, albowiem ŚWIĄTYNIA BOGA NIE JEST LUDZKĄ RĘKĄ WZNIESIONA. Dlatego tu i teraz musimy wytrwać i pójść za JEZUSEM KTÓRY JEST PRAWDĄ I PROWADZI DO ŻYCIA. Jeśli nie będziemy mieli JEZUSA w sercu to wszystkie wysiłki spełzną na niczym. To Jezus daje życie a bez BOGA nic nie ma racji bytu i sensu. Dla jednych będą te SŁOWA już nudne ale dla innych będą ŻYCIEM i to tym najwłaściwszym, albowiem czy da się ująć w SŁOWA, BOGA KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ. Jezu ufam Tobie

  6. Panie Jezu, Ty jesteś Światłem naszych serc, od twego Zmartwychwstania przychodzisz do nas w Duchu Świętym, tam gdzie prze/bywamy, na nas oczekujesz, jak powiedziałeś:~~ ” Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni zmęczeni jesteście, a znajdziecie pokój dla serc waszych”. I tak się dzieje …- Twoja miłość Panie Jezu słodka wdzięczna, trwała, a nie krótka …

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)