Archiwum z dnia: 12 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WIERZĄC, ŻE JEZUS JEST MESJASZEM

12.09.2021, niedziela , Najśw. Imienia Maryi

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».
Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Znowu wraca pytanie: za kogo Mnie uważacie? Zastanawiające: dlaczego wraca? Szybko i łatwo można opowiedzieć, jaki jest stosunek ludzi do Kościoła (bo pytanie o Jezusa nasuwa na myśl Kościół instytucjonalny), niż o tym: Kim dla mnie jest Jezus, czy doświadczyłem osobistego spotkania z Nim, czy jestem z nim w relacji? Tak postawione pytanie zmusza mnie do nieustannej weryfikacji własnego życia, własnej postawy, własnego myślenia. Czy zastanawiam się Kim dla mnie jest Jezus? Czy potrafię z innymi ludźmi rozmawiać o Jezusie? Czy mam świadomość, że bycie z Nim w relacji, to także zgoda na Jego krzyż w moim życiu? 
  • Postępowanie Piotra wydaje się być zuchwałe i niegrzeczne. Miał czelność wziąć swojego Mistrza i Nauczyciela na stronę i upominać Go. Ale czy ja czasem sam nie postępuję jak Piotr, nie mam uwag do Pana Boga, nie przedstawiam własnego pomysłu na życie z intencją: zobacz jak świetnie to wymyśliłem, zajmij się teraz tym, aby wszystko poszło po mojej myśli. Inaczej: ja Panie Ciebie poprowadzę, Ty idź za mną drogą, którą Ci wskażę. Bycie uczniem oznacza wpatrywania się w Niego. Ale, żeby się wpatrywać trzeba mieć Nauczyciela przed sobą. Czyli to Jezus ma nas prowadzić, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6). Czy Jezus jest dla mnie Nauczycielem? Co to dla mnie oznacza?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przymnóż mi wiary, że Ty jesteś Mesjaszem Synem Boga żywego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?