Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZMIŁOWAĆ SIĘ W SŁOWIE

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZMIŁOWAĆ SIĘ W SŁOWIE

30.09.2021, czwartek , Św. Hieronima

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 19 (18), 8-9. 10-11

Refren: Nakazy Pana są radością serca.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Prawo Pańskie, nakazy, sądy, świadectwo Pana – kojarzą się nam z przykazaniami, a są to wszelkie wypowiedzi Boga w Starym Testamencie. Bóg objawiał swoją wolę, komunikował się z ludem właśnie przez nakazy, Prawo, pouczenia przychodzące przez proroków. To było Słowo Boże dla Narodu Wybranego. Przeczytaj ten psalm jeszcze raz zamieniając te wszystkie określenia wyrażeniem “Słowo Boże”. Jak teraz rezonuje ten psalm w Tobie?
 • Jaki masz stosunek do Słowa Bożego? Czy masz doświadczenie, że Cię pokrzepia, że daje Ci radość, że rozlewa tajemniczą słodycz w Twoim wnętrzu? Czy rzeczywiście jesteś w pełni przekonany, że Słowo Boże jest mądrością, doskonałością, prawdą, że masz się Mu podporządkować i z Niego uczyć? Czy jest nadrzędne wobec Twoich sądów, przyzwyczajeń, doświadczeń? Można być całkowicie poddanym Słowu i wciąż w różnych sytuacjach grzeszyć z powodu słabości. Czym innym jest jednak świadome trwanie w postawie nie przyjmowania, niezgody z wybranymi elementami Dobrej Nowiny i przykazań.

 • Posłuszeństwo Słowu to samonapędzające się koło – im bardziej się jest posłusznym, tym większej doświadcza się wolności i radości. Im większe doświadczenie wolności i radości, tym bardziej pragnie się być jeszcze pełniej poddanym Bogu. Na początku jest jednak decyzja wiary. Jest taka definicja, że wiara to odpowiedź człowieka na Słowo Boga. Najpierw trzeba zaryzykować, uwierzyć Bogu na słowo – Jego przykazaniom i obietnicom. Taka postawa otwiera na działanie łaski. Czy Twoja postawa wobec Słowa Bożego jest pełna zadziwienia, nadziei, pragnienia poznawania i spełniania Go, oczekiwania by Bóg działał? Czy może określenie Słowo Boże kojarzy się z czymś trudnym, nudnym, z nakazami i zakazami, czymś niezrozumiałym? Jeśli widzisz jakieś niedobre myśli/ uczucia (np.dystans, niechęć, obcość), pytaj Ducha Św., dlaczego tak jest? Co je powoduje, jakie wspomnienia lub obecne wydarzenia? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę ożywiaj we mnie Słowo, rozlewaj we mnie światłość i słodycz Słowa!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 12 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ROZMIŁOWAĆ SIĘ W SŁOWIE”

 1. Twoje slowo jest lampa dla moich stop i światłem na mojej ścieżce…

  • Posłuszny nakazom Chrystusa: “Badajcie Pisma” oraz “Szukajcie, a znajdziecie” wypełniam swą powinność – powiada Święty Hieronim dodając – Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.

   • Jezus nie “mieszka” w PISMACH ALE W NASZYCH SERCACH. Albowiem KRÓLESTWO NIEBIESKIE NIE JEST ZBUDOWANE RĘKĄ LUDZKĄ.

   • Tak, Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa – powiada Święty Hieronim w Komentarzu do Księgi Izajasza:

    Posłuszny nakazom Chrystusa: “Badajcie Pisma” (J 5,39) oraz “Szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7,7) wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: “Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej” (Mt 22,29). Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.

    Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni nad Pieśniami mówi: “Owoce nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie”. Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: “Jakże piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają pokój” (Iz 52,7). Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: “Kogo poślę i kto pójdzie do ludu tego”. On zaś odpowiada: “Oto ja, poślij mnie”.

    Niech jednak nikt nie sądzi, że w niewielu słowach zamierzam zamknąć całą treść księgi, gdyż obejmuje ona całość Bożych tajemnic. Zapowiada Emmanuela narodzonego z Dziewicy, Dokonawcę przedziwnych znaków i cudów, który umarł i został pogrzebany, który zmartwychwstał i który jest Zbawicielem wszystkich narodów. A cóż powiedzieć o zagadnieniach dotyczących przyrody, etyki, logiki? Wszystko, co się odnosi do Pism świętych, wszystko, co język ludzki może wypowiedzieć, umysł zaś pojąć, wszystko to zawiera się w tej księdze. O jej tajemnicach zaświadcza sam autor: “Każde widzenie będzie dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Jeśli da się ją temu, kto umie czytać, mówiąc: Czytaj księgę, wówczas odpowie: Nie mogę, bo jest zapieczętowana. Kiedy zaś da się ją takiemu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj, odpowie: Nie umiem czytać”.

    Jeśli zaś wydaje się to komuś mało ważne, niechaj posłucha słów apostoła Pawła: “Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niechaj zamilknie”. Jakże jednak mogą zamilknąć, skoro mówienie lub milczenie należy do Ducha Świętego, który przemawia przez proroków? Jeśli więc rozumieli to, co mówili, ich wypowiedzi pełne są mądrości i rozumu. Do ich uszu dochodziły nie tylko dźwięki uderzanego głosem powietrza, ale sam Bóg przemawiał do serca proroków według słów jednego z nich: “Anioł mówił do mnie” oraz: “Wołając w naszych sercach, Abba, Ojcze”, a także: “Będę słuchał tego, co mówi do mnie Pan Bóg”.

    LG tom IV: Własne, str. 1226-1228, nr 1. 2.

 2. “Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki” – zadziwiające, nie wiedziałam co jest moim grzechem. A tu nagle czytam BOJAŹŃ PANA – czyż to nie dziwne, BÓG KTÓRY MOŻE WSZYSTKO POSIADA BOJAŹŃ – tak, JEŚLI SIĘ KOCHA /tak prawdziwie/ TO PRAGNIE SIĘ TEŻ BYĆ KOCHANYM ale nie zmuszanym, szantażowanym, kupowanym czyli zniewalanym. Jezu ufam Tobie

 3. ŚWIADECTWO Pana jest pewne. Dziś pragnę podzielić się z wami tym świadectwem bo Bóg dokonał cudu. Jemu przez to świadectwo chce oddać całą chwałę cześć i uwielbienie przez Maryję . 3 lata temu przyszłam do koleżanki która później stała się moja duchową przyjaciółką. Nie przygotowywałam sobie gotowej mowy ale miałam w zwyczaju kiedy do kogoś szłam modlić się do Ducha Świętego. I poczułam że Bóg chce powiedzieć przez moje usta proroctwo. Moja przyjaciółka była po rozwodzie około 20 lat i ma troje dzieci a mąż jej żył z inną kobietą o czym nie wiedziałam. I powiedziałam jej Agnieszko Pan Jezus mówi że mąż wróci do Ciebie, na co ona co ty Justynka on ma kogoś to nie możliwe ja nie chce, powtórzyłam znów Pan Jezus mówi że wrócicie do siebie ona pokiwała głową. Potem po 6 miesiącach pojechałyśmy do Piskorzowa gdzie posługiwał ksiądz Herbut i podczas mszy z modlitwa o uzdrowienie powiedział jest tu kobieta do której wróci mąż i przekona się w jaki sposób. Następnego dnia jej mąż był u niej oferując swoją pomoc. Agnieszka przeprosiła go za rozwód czym spowodowała Ranę serca przebaczyła mu choć ich drogi przez 3 lata były różnie formowane przez Jezusa 27 września 2021 w jej urodziny zadzwonila do mnie że odnawiają ślub i Pan Jezus chce bym była świadkiem że proroctwo było prawdziwe. Dar proroctwa jest darem w którym Bóg pokazuje że jest realnie obecny w życiu i to Jego dzieło. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus przez Niepokalanej Serce Maryji . Aga i ja jesteśmy niewolnikami Maryji. Tam gdzie Maryja tam zachowuje się wino dobre do końca. A Jezus Matce niczego nie odmówi. Totus Tuus Maryjo.

  • POSYŁAM WAS JAK OWCE MIĘDZY WILKI – OWCE WIERZĄ I UFAJĄ SWOJEMU PASTERZOWI A GDY JEDNA SIĘ ZAGUBI WÓWCZAS JEZUS JĄ SZUKA I BIERZE NA SWOJE RAMIONA.

  • Modlitwa

   Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, † spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 4. Pierwszy raz słyszę o tylu przymiotach Słowa Bożego…
  Jaki skarbiec!!! Można zaczerpnąć z Niego i radości i pokrzepienia serca. Można ubogacić się Jego mądrością. Co ciekawe mozna je poznawać zmysłami, może jaśnieć, olśniewać, może być słodkie niczym plaster miodu. Doskonałe, szczere, prawdziwe, czystsze i cenniejsze od złota.

  Taki SKARB, DAR, i to wszystko i jeszcze więcej z MIŁOŚCI, przez MIŁOŚĆ i dla miłości człowieka.

  Abym umiała docenić ten dar i celebrować go. Aby kazdy dzień bez tego daru był dniem straconym. Niech Twoje Słowo Panie bedzie żywe w moim życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Właściwie to na każdej płaszczyźnie, bez ograniczeń.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)