Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UMIEĆ ROZPOZNAĆ BLIŹNIEGO W KAŻDYM CZŁOWIEKU

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UMIEĆ ROZPOZNAĆ BLIŹNIEGO W KAŻDYM CZŁOWIEKU

04.10.2021, poniedziałek , Św. Franciszka z Asyżu

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 10,25-37

Oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie!

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus prowadzi dialog z uczonym w prawie, który to chcąc Go wystawić na próbę zadaje pytanie: Nauczycielu co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?  A Jezus zmusza go do myślenia pytając Co jest napisane w prawie? I ów człowiek udziela bez problemu odpowiedzi. Jednak chcąc się usprawiedliwić dalej pyta Jezusa –  A kto jest moim bliźnim?  Nie pyta, co znaczy miłować Boga całym swoim sercem, bo prawdopodobnie nie widzi tutaj problemu. Problem pojawia się tam, gdzie chodzi o relację z drugim człowiekiem, bo to relacja z bliźnim pokazuje jak naprawdę jesteśmy blisko Boga. Św. Jan pisze kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi(1J 4,20).
  • Jezus posługuje się przypowieścią, aby wyjaśnić uczonemu w prawie kim jest bliźni. W przypowieści Jezus zestawia postawę lewity, kapłana oraz Samarytanina. Lewita, kapłan to ludzie pobożni. Samarytanin to z punktu widzenia Żydów wyrzutek, człowiek niegodny honoru. Jednak to właśnie postawa Samarytanina jest tą, którą Jezus pochwala, to ten, który wypełnia prawo. Podkreśla to słowami Idź, i ty czyń podobnie. Być może zdarza się nam oceniać postawy innych do których czujemy niechęć, bo nie wyznają naszego systemu wartości. Ale może przez swoją miłosierną postawę względem bliźnich są jednak bliżej nauki Chrystusa niż my? A może w moim sercu również pojawia się usprawiedliwiające pytanie A kto jest moim bliźnim?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu niech moje ograniczenia nie zamykają mnie na bliźniego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UMIEĆ ROZPOZNAĆ BLIŹNIEGO W KAŻDYM CZŁOWIEKU”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)