Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZBYWAĆ SIĘ ZŁEGO DUCHA PRZEZ NAWRÓCENIE

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZBYWAĆ SIĘ ZŁEGO DUCHA PRZEZ NAWRÓCENIE

08.10.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: «Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem». Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie jest miły i sympatyczny. Jest jednoznaczny i objawiający prawdę o człowieku. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? (…) A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
  • Ponad miły i uprzejmy wygląd, ponad sympatyczne słowa, Jezus ceni prawdę i skruszone serce. Król Dawid modlił się do Boga żywego: Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. (Ps 51, 19)
  • Jezus przypomina nam o realnej obecności diabła w życiu człowieka. On stoi za naszym grzechem. On stoi za osądzaniem drugiego człowieka. On stoi za małymi i niewidocznymi kłamstwami. On stoi za naszą obmową innych. On stoi za nieposłuszeństwem i zakłamaniem.
  • Jezus przestrzega nas w dzisiejszej Ewangelii, aby po pozbyciu się złych duchów z naszego serca (choćby przez wyrzekanie się ich czy Sakrament Pojednania) zaprosić do serca Ducha Świętego. Duch Święty rozpoczyna swoją obecność od daru nawracania się, przez pragnienie, które roznieca w Twoim sercu, przez zaproszenie do przemiany serca. Rozpoczyna od daru poznania swoich grzechów i łaski pokuty.
  • Co się dzieje, gdy nie poddajemy się łasce nawrócenia? Mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. (…) Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o łaskę świadomego i radykalnego wyrzekania się grzechu i tego, który za nim stoi. Proszę Cię o łaskę nawrócenia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 2 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZBYWAĆ SIĘ ZŁEGO DUCHA PRZEZ NAWRÓCENIE”

  1. Miejsca bezwodne – to pustynia. Tam i Jezusa, kusił szatan. Przez wodę udzielany jest chrzest który zmywa grzech. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas Chrztu jak i na nas. Miejsca bezwodne to miejsca w których nie żyjemy w bliskości z Duchem Świętym który jest samą miłością. Miejsca bezwodne to miejsca w których odrzuca człowiek Boga jego naukę Słowo. I nawet kiedy jest wymiecione i czyste serce trzeba trwać w uniżeniu, trzeba zanurzać się bezustannie w Maryji która ma moc zdeptac głowę węża bo Ona jest testamentem Boga – Oto Matka twoja. Jest cała napełniona Duchem Świętym bo jest najposluszniejszą z niewiast.Miriam tam gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty. Lilio i Różo niebiańskiej piękności tchnij we mnie i moich bliskich Ducha Świętego Jego miłość i miłosierdzie jestem cała Twoja a Ty cała moja. Totus Tuus Maryjo. Wszystka piękna wszystka czysta wszystka święta. Amen

  2. Tam, gdzie są wewnętrzne podziały między ludźmi, tam nie będzie dążenia dalej, głębiej, wyżej, ale pójście w kierunku zniszczenia jest tego, co zostało stworzone. Jeśli jesteśmy przeciwko sobie, nasze myślenie, słowa, decyzje są inspirowane przez Złego. Skłócenie i podział jest początkiem końca zarówno w dobrych sprawach jak i w złych. Skłócenie tworzy pustkowie, miejsce pozbawione życia, tworzenia, ponieważ nie ma w nim kierowania się prawdą i uczciwością. Szatan często wypełnia swoją misję przez ludzi żyjących w stanie wewnętrznego zamieszania, skłócenia, nieprawdy.

    Trzeba uwolnić się od wpływu Złego ,aby przyjąć Ducha Świętego. Oznacza to konieczność powrotu do życia w prawdzie, w zgodzie z sobą, z Bogiem i ludźmi, w wewnętrznej harmonii. Zwycięstwo nad kłamstwem dokonuje się mocą Ducha Prawdy. Słowa tworzące podziały, są skutkiem oddziaływania szatana w człowieku. Te zaś słowa, które ludzi jednoczą, umożliwiając życie w prawdzie, w uczciwości, są owocem mocy Ducha Świętego.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)