Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU SWIĘTYM, TO KONFRONTOWAĆ SWOJE ŻYCIE ZE SŁOWEM

CHODZIĆ W DUCHU SWIĘTYM, TO KONFRONTOWAĆ SWOJE ŻYCIE ZE SŁOWEM

10.10.2021, niedziela , Św. Dionizego; Św. Jana Leonardiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Listu do Hebrajczyków 4,12-13

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Słowo Boże jest skuteczne i dokonuje zawsze tego, co wyraża. „Słowo, które wychodzi z ust moich — mówi Pan — nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem” (Iz 55, 11). Nie ma słowa Bożego, które by padało w próżnię. Chociaż człowiek może je odrzucić, to nie traci Ono swojej skuteczności. Przyniesie owoce inaczej, gdzie indziej. Jego skuteczność stanowi dowód na to, że Bóg jest wierny wszystkim swoim obietnicom. Czy wiem jakie obietnice złożył mi Bóg? 
 • Słowo Boże nie jest magiczną siłą, która czyni cuda. Aby wydało owoc w życiu konkretnego człowieka musi być usłyszane i przyjęte sercem. Potrzebuje odpowiednich warunków (nastawienia serca), by – podobnie jak ziarno, które do wzrostu potrzebuje żyznej roli – przynosić owoce. Słowo Boże nadaje ludzkiemu życiu sens, wskazuje drogę, uświęca. Ma moc przemieniać serce tego, kto je słucha. Jest aktualne, nie jest tylko martwym zbiorem prawd, ono żyje. Jak często wsłuchuję się w Słowo Boga skierowane do mnie?
 • Bóg nas zna, może nawet lepiej niż my sami siebie. Nie ukryjemy przed Nim niczego. Doskonale widzi kiedy gramy, zakładamy maski, kombinujemy. Ale też wie kiedy z miłości do drugiego człowieka rezygnujemy z siebie, z własnych praw, oczekiwań, umniejszamy się, aby zrobić miejsce dla innych. „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome” (Łk 12,2). Co skrzętnie chciałbym ukryć przed innymi? Ja Bóg mnie w tym/ z tym widzi?
 • Wcielonym Słowem jest Jezus, który pozostawił siebie w Kościele, w sakramentach. Dzisiaj przemawia również do nas. Może jest zagłuszany, przesłaniany, zniekształcany przez dzisiejszy świat, ale nie zmienia to prawdy o tym, że On JEST i On ŻYJE. Co do mnie dzisiaj mówi Jezus?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, otwórz me oczy, uszy i serce, abym mógł Ciebie ujrzeć, usłyszeć i przyjąć.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 7 do “CHODZIĆ W DUCHU SWIĘTYM, TO KONFRONTOWAĆ SWOJE ŻYCIE ZE SŁOWEM”

 1. Dzisiejsza Ewangelia mówi o przywiązaniu do czegokolwiek w tym życiu. A Jezus mówi że bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego właśnie przez przywiązanie i brak ufności. Bo zwykle pokładamy ufność w tym z czym trudno się rozstać i do kogoś. Pewien Kapłan powiedział że Jeśli będziemy się chcieli zbliżyć do Jezusa on będzie nas odzierał z przywiązań. Czyli Jan Paweł II stracił rodziców rodzeństwo przyjaciół był oddalony od Ojczyzny a na końcu zdrowie. Jeśli mamy przywiązanie do kogoś czegoś zamiast do Boga to jest to bałwochwalstwo. Ja wczoraj zdałam sobie sprawę z przywiązania do siebie bo zwykle chcę mieć rację sama bronię się przed atakiem słów na przykład męża. A była sytuacja że poszłam z tym do Jezusa poskarżyć na męża Jezus powiedział do mojego serca milcz. Zastanawiałam się czy Jezus może mi tak powiedzieć i następnego dnia była Ewangelia kiedy Jezus uciszał burzę na jeziorze i powiedział milcz ucisz się. I ciężko mi było znosić nieraz upokorzenia dla Chrystusa by nieść swój Krzyż ,ale teraz zrozumiałam że wynika to z przywiązania do siebie i oddałam to przywiązanie pod Krzyż Chrystusa przez Maryję i Z Maryją by On się tym zajął by mnie z, tego uzdrowił. Jezu ufam Tobie Ty się troszcz o to. Błogosławię przez Maryję

 2. Dziękuję za Pani świadectwo. Życzę wytrwałości w naśladowaniu Chrystusa. Serdecznie pozdrawiam.

 3. Tudzież też za piękne świadectwo Dziękuję. Akurat doświadczam niesprawiedliwego Osadzania mnie, ograniczonej wyobraźni od niejednego “katolikoludzia”, bo jak schorzenia nie widać nie widać, znaczy jesli się człowiek stara mimo wszystko nie afiszować to niejednemu to posądzaja Cię o lenistwo. Tak bardzo przykro niekiedy bywało, ale pocieszeniem przyszedł sam Pan Jezus. W dzienniczku Swiętej Siostry Faustyny podrzucił ku rozważeniu sytuacje tę, kiedy posądzanej o “lenistwo” ukazał w garnku ziemniaków, które przygotowywała,”piękne róże”. I odtąd zawsze gdy mam do czynienia z Osoba “NieWidzącą” to mnie pociesza. I że On daje ten cudowny pokój, i ze mogę zachować cierpliwość, kwestię Przemilczeć właśnie tak, jak napisała powyżej mnie Pani Dobra Anima; Pan podtrzymuje całe moje życie! Jezu Ufam Tobie!

 4. Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.

 5. Dla Jezusa wszystko jest WIDZIALNE, ale dla człowieka niestety nie i dlatego ZŁO wkracza z taką łatwością do SERCA. Przez ten brak WIDZENIA mamy ciągle problemy i kłopoty albowiem sobie GDYBAMY. Przestańmy GDYBAĆ a wówczas dopuścimy SERCE do działania. Proszę PAMIĘTAJMY że JEZUS przyszedł na ten świat NIE DLA SPRAWIEDLIWYCH. A ZŁO nawet sprawiedliwych potrafi SKŁUCIĆ ZE SOBĄ. Jezu ufam Tobie

  • “Władca tego świata będzie osądzony” – tak osądzony a czy my czujemy się WŁADCAMI. Mam nadzieję że NIE, dlatego BÓG KOCHA tych MALUCZKICH, których JEZUS PROWADZI PRZEZ PRAWDĘ DO ŻYCIA I POKAZUJE JEDYNEGO I WSZECHMOCNEGO BOGA KTÓRY JEST DOBRY.

 6. Pan oferuje zbawienie, ale tylko temu, który jest z Nim przez posłuszeństwo, które pochodzi z wiary, temu który czeka i słucha. Bóg oczekuje wiary (którą On sam zasiał w naszych wnętrzu jak ziarno łaski).

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)