Archiwum z dnia: 1 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA

01.11.2021, poniedziałek , Uroczystość Wszystkich Świętych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa wygłaszającego najbardziej znane nauczanie – osiem błogosławieństw, w których wymienia się kolejno: błogosławieni ubodzy w duchu… ,błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie…
    Błogosławieństwo oznacza dobrodziejstwo, szczęście, pomyślność, przychylność. Błogosławić, to wyrażać radość, zadowolenie, wdzięczność, upodobanie. Błogosławić znaczy także „wzywać dla kogoś opieki Boga w sposób uroczysty”. Być błogosławionym, to otrzymać moc do osiągnięcia szczęścia, dobrobytu. Można by rzec, że błogosławionymi a więc szczęśliwymi stajemy się poprzez życie błogosławieństwami. Czy staram się żyć w zgodzie z tym kazaniem? A może wydaje mi się, że zachowanie tych cnót jest niemożliwe do spełnienia?  Które z tych cnót są dla mnie najtrudniejsze – dlaczego?

  • Błogosławieństwo Ojca wypowiadane nad pierworodnym synem w Starym Testamencie było czymś niezwykle istotnym i czyniło syna prawnym następcą swojego ojca. Jak ważny był to aspekt pokazuje historia Jakuba i Ezawa i wyłudzenie podstępem przez Jakuba  błogosławieństwa od swojego ojca Izaaka. Izaak, nawet gdy zorientował się, że pobłogosławił Jakuba zamiast Ezawa, nie mógł już cofnąć wypowiedzianego błogosławieństwa. Wybranym następcą zostaje Jakub (Rdz 27). Aby przyjąć pełnię błogosławieństwa Boga Ojca  trzeba wpierw doświadczyć bycia Jego dzieckiem. Dla Boga jestem Jego umiłowanym dzieckiem bez względu na uczynki, których dokonuję. Bóg kocha mnie nie dlatego, że ja jestem dobry,ale dlatego że On jest dobry. Bycie synem wymaga jednak decyzji przyjęcia tej miłości i ufnego oddania się w ręce Ojca. Czy czułem się ukochanym dzieckiem swoich rodziców? Czy czuję się ukochanym dzieckiem Boga?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Ojcze, Ty kochasz mnie nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że jestem dzieckiem – Twoim dzieckiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?