Archiwum z dnia: 3 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO NAUCZYĆ SIĘ KOCHAĆ SIEBIE

03.11.2021, środa , Św. Marcina de Porres

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian 13, 8-10

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj», i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Każdy z nas pragnie być kochany, ponieważ Bóg żywy stworzył człowieka do miłości, która wyraża się w relacji do Boga i do drugiego człowieka. Żyjemy w świecie konsumpcji, która stawia akcent na posiadanie. Czas wówczas poświęcony jest na zarabianie pieniędzy, zakupy i poszerzanie swoich możliwości materialnych. Jednak miłość domaga się najpierw obecności, poświęcenia czasu dla kogoś, pomyślenia i zatroskania o tę osobę. Często nie potrafimy być. Łatwiej byłoby nam coś zrobić dla kogoś, niż go wysluchać. Proste wypicie wspólnej herbaty jest często trudne do wykonania, ponieważ nie mamy czasu. Czy posiadasz czas na wpólne przebywanie z współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami, dawno nie widzianą koleżanką lub kolegą?
  • Miłość do samego siebie, to temat na ogół nieznany. Okazuje się, że miłość do samego siebie mocno sprzężona jest z miłością do drugiego człowieka. Jeśli nie potrafimy kochać siebie, to nie będziemy kochać drugiego człowieka. Jeśli nie będziemy mieć miłosierdzia wobec siebie, nie będziemy mieć miłosierdzia wobec drugiego. Pięknie miłość do samego siebie tłumaczy idea Porozumienia Bez Przemocy, którą stworzył amerykański psycholog Marshall B. Rosenberg. Zakłada ona, że każdy człowiek ma takie same potrzeby. Kiedy człowiek nie zaspokaja własnych potrzeb, nie będzie też potrafił właściwie zaspokoićć potrzeb innych. Człowiek, który nie ma empatii wobec siebie, nie będzie miał empatii wobec innych. Jestem tak samo ważny jak mój współmałżonek, dzieci lub wnuki. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla samego siebie? Kiedy miałeś ostatnio czas na wypoczynek? Ile na to poświęciłeś czasu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że uczysz mnie co to znaczy kochać samego siebie. Dziękuję, że jestem tak samo ważny jak każdy inny członek mojej rodziny.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?