Archiwum z dnia: 8 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ GOTOWYM NA BOŻE PROWADZENIE

08.11.2021, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ps 139, 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10.

Przenikasz i znasz mnie, Panie,
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli,
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku,
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz
i kładziesz na mnie swą rękę.
Gdzie ucieknę przed Duchem Twoim?
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś,
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki,
gdybym zamieszkał na krańcach morza,
tam również będzie mnie wiodła Twa ręka
i podtrzyma mnie Twoja prawica.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Co to znaczy znać siebie? Czy znam siebie? Czy potrafię przeniknąć w głąb siebie tak, że w każdej sytuacji przewidzę jak się zachowam? Trudno jest nawet czasem przewidzieć słowa jakie się wypowie i zdarza się, że później żałuję tego co wypowiedziałem. Czasem oczekujemy, że druga osoba będzie nas lepiej znała niż my sami siebie. Jednak nie da się poznać drugiej osoby, bo może okazać się, że ta osoba zachowała się inaczej niż tego oczekiwaliśmy.
  • Jednak jest Ktoś kto zna mnie lepiej niż ja sam siebie! To Bóg! On wie, kiedy siedzę i kiedy wstaję, zna moje myśli i słowa, których jeszcze nie wypowiedziałem. Bóg ogarnia mnie z każdej strony i kładzie na mnie swą rękę. W Piśmie Świętym gest nałożenia rąk oznacza błogosławieństwo- Bóg mi błogosławi, chce dla mnie dobrze, chce mojego szczęścia, mojego zbawienia.
  • Tak często w życiu nie wiem co zrobić w danej sytuacji, jak się zachować, ale jeśli pozwolę się prowadzić Bogu to On mnie będzie podtrzymywał i dosłownie powie co zrobić. Może to uczyni przez drugiego człowieka, przez znaki czy słowa tylko trzeba Mu zaufać i pozwolić się prowadzić jak dziecko przez kochającego Ojca.
  • O ile łatwiej jest żyć, kiedy zdam się na działanie Boga w swoim życiu, który ma najlepszy plan na moje życie i jak niesamowite jest, kiedy odkrywam jak bardzo Bóg działa w moim życiu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie dziękuję Ci, że przenikasz i znasz mnie, że Twoja ręka podtrzymuje moje życie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?