Archiwum z dnia: 9 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KROCZYĆ ZA JEZUSEM

09.11.2021, wtorek , Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 2, 13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego Ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie». Te słowa zawsze kojarzyły mi się jedynie z obrazem Pana Jezusa wywracającego stoły bankierom i wypędzającego biczem handlarzy oraz zwierzęta. Taka gorliwość, a nawet zapał bojowy, wydawał mi się konieczny w walce ze złem. Przecież należy zawsze stawiać z całych swoich sił opór oszczerstwu, kłamstwu i niesprawiedliwości. Muszę walczyć o dobre imię Kościoła i Boga!
  • Coś jednak za dużo w tym JA, MUSZĘ i WALCZYĆ. Dlatego wyszukałem ten cytat i znalazłem, Psalm 69 czyli pieśń „błaganie uciśnionego”. Napisane jest „Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie” [Ps 69.10]. To krzyk człowieka, który uświadamia sobie swój grzech i małość. Widzi uderzenia złego, lecz oddaje się w ręce Boga, który jedynie ma moc, aby zwyciężyć „Ale ja jestem nędzny i zbolały; niech pomoc Twoja, Boże, mię strzeże!”.
  • To Bóg będzie walczył, nie JA. To Jego moc pokona wroga i grzech, nie MOJE plany czy wizje. Moim zadaniem jest oddać się Bogu i w Jego Słowie, w mocy Sakramentów oraz działaniu Ducha Św. szukać rozwiązań i pomocy.
  • Zastanów się proszę, czy potrafisz „walczyć” z trudnościami stając w pokorze swojej bezsilności i grzechu? Czy próbujesz ustawiać rzeczywistość, relacje, zachowanie bliskich „na siłę”, tak jak JA chcę. Ja tak mam, na przykład w wychowaniu dzieci. Więc chyba nadszedł dla mnie czas na ten psalm. A co ty powinienes oddać Bogu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu oddaję się Tobie w swojej nędzy, gdy idę po swojemu, bez Ciebie. Oddaję się Tobie cały, z moja rodziną, pracą i życiem. Prowadź mnie Panie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?