Archiwum z dnia: 18 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYWAĆ TROSKLIWOŚĆ BOGA

18.11.2021, czwartek , Bł. Karoliny Kózkowny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 19, 41-44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim – Pan Jezus odsłania serce Boże, sposób myślenia Boga o złu i cierpieniu, jakie spotyka ludzi. Bóg nie jest ani mściwym katem, ani odległym i obojętnym obserwatorem. On zna przyczyny zła, jakie spotyka ludzkość ogólnie i każdego człowieka z osobna. On wie, że ostatecznym źródłem zła jest diabeł i jego plany, pułapki, zwodzenia. Pan płacze nad człowiekiem, który dał się zaślepić, nie rozpoznał dobra, dał się oszukać i wybrał ścieżkę prowadzącą do nieszczęścia. Czy w taki sposób widzisz obecność zła i Boga w swoim życiu? Czy doświadczasz Boga Emmanuela – który jest z Tobą w każdej chwili i współprzeżywa Twoje trudy? Już w ST Bóg mówił: Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. (Za 2, 12) Jezus zaś przez Wcielenie nadał nowy wymiar Bożemu współodczuwaniu: Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. (Hbr 4,15)
  • Bóg nie zgodził się z tym, że nas straci na zawsze, nie pogodził się z przegraną człowieka. Z tego płaczu Bożego serca wypłynęła ofiara Jezusa – i jej skutki: zniszczenie zła oraz potężne zwycięstwo Boga i Jemu oddanych ludzi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. – Szatanowi zależy, żebyś o tym zapomniał, żebyś żył jak przegrany. Czy przechowujesz w sobie tę nadzieję i pewność, że Jezus ostatecznie zwyciężył? Że dobro zwycięży – także w Twoim życiu? Czy wierzysz i walczysz o coraz większą wiarę w to, że miłość Boga do Ciebie jest silniejsza niż wszelkie zło, jakie może Cię spotkać? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie (…) Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie (…) nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga (Rz 8, 35.37.39b)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie dziękuję, że jesteś zawsze blisko i walczysz o mnie, że w Twej miłości nigdy mnie nie opuściłeś i nie opuścisz!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?