Archiwum z dnia: 20 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WIERZYĆ W ZMARTWYCHWSTANIE

20.11.2021, sobota , św. Rafała Kalinowskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 20,27-40

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zmartwychwstanie ciała to nie sposób przywódców religijnych, aby wymuszać posłuszeństwo i straszyć wiernych piekłem. Zmartwychwstanie to fakt, Boży zamysł. Jezus potwierdził to używając Słowa, które miało być “bronią” Jego przeciwników. Saduceusze uznawali ważność jedynie Pięcioksięgu Mojżeszowego, rozumiejąc go dosłownie w kwestiach prawa. Jezus znał zamysł ich serc. On sam jest Zmartwychwstaniem i każdego prowadzi do poznania prawdy na miarę jego możliwości. Gdyby tak nie było, tobym Wam powiedział. Czy wierzysz Mu? Jakie uczucia budzi w Tobie myśl o wieczności?

  • Wszyscy żyjemy dla Boga. Nie ma osoby, której życie nie ma sensu. Nie ma takiej osoby, która daru życia wiecznego jest pozbawiona. I w życiu i w śmierci należymy do Pana. Obietnica zmartwychwstania zawiera w sobie prawdę o utęsknionej pełni. Nie będziemy wychodzić za mąż ani żenić się, bo wszyscy będziemy jednym Ciałem zjednoczonym w Chrystusie. Warto wyjść czasem poza schematy w jakich żyjemy oraz własne opinie. Czeka nas “nowe”. Nie zatrzymujmy się, jak saduceusze, na przyziemnych sprawach, bo Bóg patrzy na nas stale przez pryzmat tego, co w nas najlepsze i nieśmiertelne.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, pomagaj mi codziennie pamiętać o tym, że jesteś powodem, dla którego żyję i moją jedyną nadzieją zbawienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?