Archiwum z dnia: 21 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DAĆ SIĘ PRZEMIENIĆ W KRÓLA

21.11.2021, niedziela , Uroczystość Chrystusa Króla

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 18, 33b – 37

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”.
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”.
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Król raczej powszechnie kojarzy się z wykonywaniem władzy, rządzeniem, panowaniem, luksusami i przywilejami wynikającymi z zajmowanej pozycji społecznej. Jezus w całej Ewangelii radykalnie wywraca rozumienie tego pojęcia. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. (Mk 10,43;45). Władca = sługa, służba innym.

  • Myślę, że każdy z nas w swoim życiu staje nie raz w miejscu, gdzie ma władzę. Jest liderem w organizacji, brygadzistą, pracodawcą, nauczycielem, lekarzem. Ale także bycie ojcem/ matką to także wykonywanie władzy rodzicielskiej. Opiekując się starszymi rodzicami też mam jakąś władzę nad drugim człowiekiem, szczególnie, gdy w różnych prostych sytuacjach jest ode mnie zależny. A ile władzy nad klientami w czasach tak zwanej komuny miała zwykła ekspedientka w sklepie mięsnym! Pomyśl o sytuacjach swojego życia, takich gdy ktoś był zdany na ciebie, zależny od ciebie, musiał z jakichś powodów słuchać ciebie. Czy byłeś królem na wzór Jezusa, to znaczy czy służyłeś odpowiadając na potrzeby drugiego człowieka, czy raczej dawałeś odczuć, że to ty tutaj rządzisz? Czy słuchałeś potrzeb innych, czy słuchałeś tylko swoich potrzeb?

  • Wskazówką do tego jak stawać się takim królem, o którym mówi Jezus, znajdujemy w ostatnich wersetach. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Co to znaczy być z prawdy? Najpierw Jezus sam o sobie mówi – Ja jestem prawdą (J 14,6) oraz Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J8,31). Mówiąc prostymi słowami – potrzebujemy czasu na przebywanie z Jezusem, aby zmieniał nas w króla według swojego rozumienia. Siostry Misjonarki Miłości, które radykalnie służą ubogim, zanim wyjdą na ulicę, spędzają godzinę na adoracji Jezusa – słuchają Go i pozwalają, aby zmieniał je od środka. Jeśli widzimy jak pracują, to miejmy świadomość, że to właśnie przebywanie z Jezusem dało im siłę do służenia, bo nasiąknęły Jego myślami i Jego postawą. Czy widzisz już od czego zacząć stawanie się królem? Co postanawiasz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, abym chciał stawać się królem według Twojego wzoru, abym chciał spędzać z Tobą czas na adoracji, słuchaniu Słowa i dawał Ci przyzwolenie na dokonywanie we mnie zmian.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?