Archiwum z dnia: 27 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CZUWAĆ I MODLIĆ SIĘ W KAŻDYM CZASIE

27.11.2021, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 21,36 (śpiew przed Ewangelią)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czuwajcie. To słowo od razu przypomniało mi nauczanie Jana Pawła II z 1983 r. „Co to znaczy: “czuwam”? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. (…) Czuwam to znaczy dalej: dostrzegam drugiego.” Tak. Czuwać to być czujnym. Również w swoim sumieniu. To znaczy pragnąć spotkać się sercem z Tym, który ma nadejść, a kto jest dla mnie bardzo ważny i za kim tęsknię całą sobą, każdą cząstką mnie, czyli uczuciami, rozumem i wolą. Pamiętasz, kiedy ostatni raz Twoje serce tak za Nim tęskniło?

  • Módlcie się w każdym czasie. Modlitwa nieustanna. Cały czas. 24/7. Modlitwa życiem, kiedy z kimś rozmawiam, kiedy o kimś myślę, kiedy coś robię, czy dokądś idę. Parafrazując słowa św. Ignacego żyć tak, aby wszystkie moje zamiary, decyzje, myśli, czyny, uczucia, słowa, pragnienia, marzenia, trudności, smutki, radości i rozproszenia były skierowane ku większej służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu. Myślisz – niemożliwe? Słowo mówi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy… Wystarczy tylko i aż w to uwierzyć.

  • Abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Ciągle wybierać Jezusa. Za każdym razem, gdy trudno i ciemno, gdy mnie to dużo kosztuje, gdy mam wrażenie, że to może nie ma sensu, gdy nie mam siły, ani ochoty… Wytrwać do końca. Bo kto jest wierny w rzeczach małych, nad wieloma będzie postawiony. Czuwanie to taka codzienna walka ze swoimi słabościami czy tym, co proponuje świat, w której stawką jest życie wieczne i stanięcie przed Panem twarzą w twarz na zawsze. Jaka to jest Boska perspektywa… Wyobraź sobie, że stajesz przed Nim, patrzysz w Jego oczy pełne miłości do Ciebie i zanurzasz się w tym spojrzeniu… Ja nie potrafię wyobrazić sobie niczego lepszego…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie dziękuję Ci, że każdego dnia uczysz nas jak czuwać i modlić się w każdym czasie, całym sercem, wolą, uczuciami i umysłem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?