Archiwum z dnia: 28 listopada 2021

OCZEKIWAĆ PANA TO PÓJŚĆ DROGĄ WOLNOŚCI

28.11.2021, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 21, 25-28. 34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  •  … aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Jak nasze serca stają się ociężałe dziś? Przez przesycenie informacją w internecie i telewizji, kultem jedzenia, samodoskonaleniem skoncentrowanym wyłącznie na sobie i swoich potrzebach ale także brakiem tego, co chrześcijaństwo nazywa ascezą – czyli takim świadomym ćwiczeniem się, podejmowaniem jakiegoś przeciwdziałania aby być bardziej wolnym. A czy jest ktoś, kto nie chciałby żyć w coraz większej wolności?
  • Co robić, aby być wolnym, gdy wokół trwoga z powodu kryzysu pandemicznego, finansowego, migracyjnego, ekologicznego i innych podobnych? Jezus zwraca naszą uwagę dziś na dwie rzeczy. Po pierwsze uważajcie na siebie – gr. “prosechete” . Słowo to może oznaczać także “stójcie na straży samych siebie”. Dalej słowo to oznacza zwracanie uwagi na coś lub kogoś, poświęcanie wysiłku i myśli do wykonania czegoś. Krótko – uważajcie na siebie, to pewien wysiłek, działanie, aby nie przywiązywać się, nie dać się niczemu zniewolić. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę – powie św. Paweł (1Kor 6,12). Czy podejmujesz taki świadomy wysiłek, konkretne działania w celu uwalniania się od niewłaściwego przywiązania do rzeczy i spraw w swoim życiu?
  • Po drugie, Jezus mówi nam – czuwajcie – gr. “agrupneite”, które da się także przetłumaczyć jako: nie spać, uważać, być ostrożnym, uważnym, gotowym. Jan Paweł II wyjaśniał kiedyś, że czuwanie to życie ze wzmożoną uwagą. Jakby to samo mówi św. Jan – badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie (1J 1,4) i św. Piotr – Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1P 5,8). Dla mnie takim narzędziem uważności, badania “duchów”, czuwania, jest codzienny wieczorny rachunek sumienia. Przychodzi mi z najwyższą trudnością, zwykle jestem już zmęczony, ale od lat staram się nieustannie do niego wracać, bo pozwala mi rozeznawać w jakim kierunku prowadzą mnie zdarzenia, doznania i moje uczynki danego dnia – czy w kierunku Boga – miłości, czy w kierunku złego – braku miłości (św. Ignacy). To moje ćwiczenie na czuwanie. Pomyśl jak ty możesz czuwać – być uważnym na to, co wydarza się w twoim życiu i dokąd cię to prowadzi?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, Ty jesteś tym, który wyzwala prawdziwie. Będziemy wolni, gdy Ty uczynisz nas wolnymi. Panie, nie zwlekaj, przyjdź szybko – maranatha!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?