Archiwum z dnia: 29 listopada 2021

OCZEKIWAĆ PANA SZUKAJĄC GO W KAŻDYM CZŁOWIEKU

29.11.2021, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 8, 5-11

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».
Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  •  „Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Panie, bardzo cierpisz w migrantach, bezdomnych, starszych, biednych, więźniach, wyrzuconych poza nawias.
  • Przyjdę i uzdrowię go”. „Nie warto im pomagać. Sami się tu pchali to nich wracają skąd przyszli”. „Patologia. Nic tylko alkohol ich interesuje. Dzieci w ich ślady pójdą”. „Kryminalista! Jak on śmie pokazywać się nam na oczy!? Pewnie już planuje, jak sąsiada obrobić”. Jakże inne jest Twoje myślenie od naszego myślenia…
  • Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo a mój sługa odzyska zdrowie”. Panie nie przychodź do nas w tych ludziach, są brudni i śmierdzą. Nie znajdziesz w nich nic dobrego a u nas zawsze masz otwarte drzwi i serce. Nie musisz szukać w śmietniku. Oni i tak tego nie docenią…
  • Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” -a robi.” Mamy wokół siebie bliźnich czy sługi?
  • (…) „ Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abraham, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”. „A kto by wśród Was chciał być największy, niech będzie sługą Waszym”. Oni wyżej od nas zasiądą w Królestwie Niebieskim.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, spraw by pycha i egoizm nie odebrały mi radości ze spotkania z Tobą w bliźnich.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?