Archiwum z dnia: 1 stycznia 2022

SPOTKAĆ PANA PRZEZ JEGO ŚWIĘTEGO DUCHA

01.01.2022, sobota , Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Galatów 4,4-7

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy nadeszła pełnia czasu” – “pełnia czasu”, czyli najważniejszy moment w historii świata. Wypełniła się obietnica. Od tego momentu zaczyna biec nasza era, era “pełni czasu”. Ona trwa, bo i Chrystus trwa z nami jak powiedział: “Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” [Mt 28,20]. Chrystus żyje i możesz go widzieć działającego każdego dnia. W każdej eucharystii możesz się z Nim spotkać, przeżyć z Nim ostatnią wieczerzę, śmierć i Jego zmartwychwstanie. Możesz się z Nim zjednoczyć przyjmując Jego ciało. W każdym sakramencie spowiedzi On odpuszcza Tobie grzechy. Dał Ci Ducha Świętego w sakramencie chrztu i bierzmowania. Kiedy niedomagasz, błogosławi w sakramencie chorych. Powołuje kolejnych apostołów, kapłanów, żeby Tobie służyli. Błogosławi małżeństwa… Jedynie od Twojej decyzji zależy, czy będziesz chciał Go zauważyć… Czy żyjesz w “pełni czasu” ze świadomością żyjącego i działającego Chrystusa?

  • “…aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. Prawo Starego Testamentu nie miało mocy zmienić niczyjego serca. Samo wypełnianie prawa nie mówiło nic o faktycznej relacji danej osoby z Bogiem. Bóg jednak pragnął prawa, które nie byłoby jedynie kodeksem, ale pragnieniem wpisanym w nasze serca: “umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu” [Jr 31,33]. To nowe prawo zostało dane apostołom (a potem wszystkim ochrzczonym) w dniu Pięćdziesiątnicy, w czasie zesłania Ducha Świętego. To Duch Święty jest nowym prawem wypisanym w naszych sercach. To dzięki niemu możemy budować naszą relację z Bogiem i naprawdę wierzyć: “Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” [1Kor 12,3]. To On daje nam siłę i światło do podążania za dobrem i unikania zła. Pomaga nam podejmować właściwe decyzje upodobniając nas w nich do Chrystusa. Czy Duch Święty jest Twoim kompasem w życiu?

  • A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej“. Nie podlegasz już Prawu. Jesteś dzieckiem Boga, wolnym człowiekiem, który bez obawy może zwracać się do Boga jak do swojego Taty. To Duch Święty zapewnia nas, że właśnie tak jest. To On w nas się modli będąc w najdoskonalszej relacji z Bogiem i Chrystusem w Trójcy Świętej. To On jest w nas, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy synami Boga i dziedzicami nieba. Czy żyjesz w świadomości, że Duch Święty działa w Tobie? Czy faktycznie uważasz się za dziecko Boga, jego ulubionego syna, córkę?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty daj bym pomimo moich updaków zawsze pamiętał, że jestem dzieckiem Boga.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?