Archiwum z dnia: 4 stycznia 2022

SPOTKAĆ PANA TO ŚWIADCZYĆ O NIM SŁOWEM I ŻYCIEM

04.01.2022, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelii według św. Jana 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Bóg działa przez świadectwo człowieka. Łaska poznania Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela, zostaje dana uczniom Jana oraz Piotrowi właśnie dzięki świadectwu. To nie były jednak słowa osób im obcych, lecz dzięki osobom im bliskim, które znali i szanowali.
  • Jan Chrzciciel był nauczycielem i prorokiem. Był także wykształconym Żydem, synem kapłana, przez co doskonale poruszał się w prawie żydowskim i rozumiał pisma Starego Przymierza. Świadczył więc nie tylko radykalną postawą życia lecz także slowem wypływającym ze Starego Testamentu oraz tradycji żydowskiej.
  • Dla mnie dzisiejszy fragment to, po pierwsze, zaproszenie do tego aby nieustannie rozwijać swoją wiedzę o Bogu. Poszerzając swoją wiedzę przygotowuję się do mówienia o Bogu w sposób mądry i rzeczowy, tak by być kompetentnym świadkiem.
  • Drugi aspekt to świadectwo w kręgach mi najbliższych. To oni, moja rodzina, sąsiedzi, znajomi z pracy czy ze wspólnoty są pierwszymi, do których jestem powołany aby głosić Dobrą Nowinę. I to właśnie ta „strefa” wokół mnie to jest chyba najważniejsze i najtrudniejsze miejsce do ewangelizacji.  
  • Wczytując się w dzisiejsze Słowo zastanów się czy rozwijasz swoją wiedzę o Bogu? Czy czytasz gazety katolickie lub książki? Czy poszerzarz wiedzę o Piśmie Św. i nauce Kościoła?  I chyba najtrudniejsze pytanie! Czy jesteś świadkiem Jezusa wśród najbliższych? Czy mówisz im o swoim poznaniu Boga oraz o tym, jak On przemienia twoje życie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, proszę o dary Ducha Świętego bym potrafił swoim świadectwem, słowa i życia, kierować ludzi do Ciebie. Proszę Cię Panie Jezu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?