Archiwum z dnia: 10 stycznia 2022

IŚĆ ZA PANEM W DUCHU ŚWIĘTYM

10.01.2022, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pójdź za mną”! Znam te słowa doskonale, ale jak trudno je wypełniać, uważam, że mam czas na nawrócenie, że jeszcze nie teraz, jestem zbyt zajęty. A Jezus mówi, że bliskie jest królestwo Boże. Czy wierzę w to? Jeśli tak, to nie ma już czasu. Mam uwierzyć teraz w Ewangelię i teraz mam się nawrócić!
  • Jezus, gdy ujrzał Szymona, widział w nim potencjał mimo jego słabości i zaprosił do przyjaźni ze sobą. Piotr, kiedy usłyszał o Jezusie, dowiedział się, że Jego brat znalazł Mesjasza. I uwierzył! Czy ja, kiedy słyszę o Jezusie, jestem przekonany, że On jest Mesjaszem?
  • Poszli za Nim”. Uczniowie, którzy zostali powołani przez Jezusa zostawili wszystko i poszli za Nim. Co musieli zobaczyć w Jezusie, jaką musieli mieć pewność, aby wszystko zostawić i pójść za Jezusem? Jaką miłość musieli poczuć Ci mężczyźni od Jezusa. Piotr i inni uczniowie nie mieli wątpliwości, że Jezus jest Synem Bożym- potwierdza to Szymon w słowach „Ty jesteś Mesjasz Syn Boga żywego” (Mt. 16,16) którego Jezus nazwał skałą, na której powstanie Kościół.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, zbadaj moje serce, czy naprawdę chcę zostawić wszystko i iść za Tobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?