Archiwum z dnia: 13 stycznia 2022

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CZUWAĆ NAD SWOIM POSŁUSZEŃSTWEM

13.01.2022, czwartek , Św. Hilarego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił – dziwne to polecenie. Raczej skłonni jesteśmy pomyśleć, że Jezus każe rozgłaszać, że nadeszło Boże Królestwo, przecież chętnie nauczał tłumy. W tej sytuacji jakby unika tłumów. Ma swoje powody, może w Jego planie było coś, czemu rozgłos by przeszkodził. Często nie potrafimy dobrze odgadnąć zamiarów drugiego człowieka, a co dopiero przejrzeć zamiary Boże? Prorok Izajasz mówi: Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. (Iz 55,8-9)
  • Tak często niejako “z rozpędu” zakładamy, że znamy Bożą wolę, Jego plany na nasze życie, czyjeś życie, czy daną sytuację. Wtedy łatwo o wydawanie osądów, bo czujemy że jesteśmy po właściwej stronie – razem z Bogiem patrzymy z góry na sytuację. Gdy coś jest dobre, logiczne, mądre, daje dobre, owoce, to kusi, by przyjąć za pewnik, że taka jest wola Boża. Trędowaty tak właśnie zrobił – dawał świadectwo uzdrowienia, oddawał chwałę Bogu, głosił moc Jezusa wśród ludzi – a okazuje się, że nie było to wolą Bożą.
  • Trędowaty postawił swoją mądrość i swoją wolę ponad osąd i wolę Jezusa. Podobnie uczynił św Piotr: A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki». (Mt 16, 22-23) Czy masz postawę bojaźni Bożej polegającej na przekonaniu, że nie rozumiesz Boga, nie pojmujesz Jego planów, bo nieskończenie przekraczają Twoje pojmowanie? Czy w swoich prośbach modlitewnych, planach, decyzjach, osądach pamiętasz, że nie rozumiesz i nie wiesz wszystkiego? Wszechmocny Bóg nie ma obowiązku informować nas i tłumaczyć się nam ze swoich planów.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie wybacz, że w mojej pysze narzucałem Ci moją wolę, uznawałem że znam Twoje plany i myśli, a przecież Ty jesteś Niepojęty i nieskończenie przekraczasz wszelkie moje plany i myśli. Proszę o łaskę bycia Ci posłusznym, przyjmowania w pokorze i ufności także tego, czego nie rozumiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?