Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO, WZRASTAĆ W POKORZE

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO, WZRASTAĆ W POKORZE

15.01.2022, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Pierwsza Księga Samuela 9, 1-4. 17-19; 10, 1

Był pewien dzielny wojownik z rodu Beniamina – a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Beniamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud.
Gdy zaginęły oślice Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula: «Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic». Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli.
Powędrowali przez krainę Szaalim: tam ich nie było. Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli.
Kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego Pan: «Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem, ten, który ma rządzić moim ludem».
Saul podszedł tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: «Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom Widzącego». Samuel odparł Saulowi: «To ja jestem Widzący. Chodź ze mną na wyżynę! Dziś jeść będziecie ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu». Samuel wziął wtedy naczyńko z olejem i wylał na głowę Saula, ucałował go i rzekł: «Czyż nie namaścił cię Pan na wodza nad swoim dziedzictwem?»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Saul wyrastał w rodzinie dzielnego wojownika, a więc miał na kim się wzorować. Był wysokim i dorodnym mężczyzną, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Saul miał jeszcze jedną ważną cechę osobowości – pokorę. Sam mówił o sobie do Samuela: Czyż ja nie jestem Beniaminitą – z jednego z najmniejszych pokoleń izraelskich, a ród mój czyż nie jest najniższy ze wszystkich rodów pokolenia Beniamina? (1Sm 9, 21) Młody Saul wie kim jest i wydaje się, że ta cecha zdecydowała o wyborze go na króla Izraela.
 • Kiedy Bóg powołuje słabego człowieka do swojej misji nie pozostawia go samego. Samuel mówi do młodego Saula: Ciebie też opanuje duch Pański i będziesz prorokował wraz z nimi, i staniesz sie innym człowiekiem. Gdy ci się spełnią te znaki, uczyń, co zdoła twa ręka, gdyż Bóg będzie z tobą. (1Sm 10, 6-7) i dodaje: Gdy tylko Saul odwrócił się i miał odejść od Samuela, Bóg zmienił jego serce na inne i w tym dniu spełniły się wszystkie owe znaki. (1Sm 10, 9) Najważniejsze, gdy Bóg powołuje człowieka do jakiejkolwiek misji, to JEST Z NIM.
 • Król Saul jest jednak także ogromną przestrogą na osób sprawujących jakąkolwiek władzę. Trzydzieści lat zwycięstw Saula sprawiło, że utracił pokorę i wszedł na drogę pychy. Pycha to przede wszystkim wzrastanie w nieposłuszeństwie wobec Bożego Słowa, dlatego też został odrzucony przez Boga jako król Izraela: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. Bo opór jest jak grzech wróżbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił cię On jako króla. (1Sm 15,22-23)
 • “Mała Arabka”, święta z Bliskiego Wschodu, mawiała, że w niebie są ludzie z wszelkimi brakami, ale z duchem pokory. Natomiast w piekle są ludzie zdolni i bardzo zdolni, ale z duchem pychy. Czy prosisz Jezusa o dar pokory i łaskę wzrastania w pokorze, czyli posłuszeństwu Bożemu Słowu, które w różny sposób dociera do Ciebie? Czy czuwasz nad swoim sercem i badasz je, sprawdzasz, co w nim jest – czy pokora, czy pycha?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziekuję Ci za wzór Twojego posłuszeństwa. Dziekuję za wzrastanie w łasce pokory, patrząc na Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarzy 11 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO, WZRASTAĆ W POKORZE”

 1. Codziennie upadam z powodu pychy a dobry Bóg kocha mnie i podnoszę się dążąc do pokory.Ludzie których Bóg stawia na mojej drodze ziemskiego życia są po to abym nie popadała w pychę.Panie chcę trwać przy Tobie bądź przy mnie brakuje mi pokory w relacjach z drugim człowiekiem.Ale nie opuszczaj mnie.♥️♥️♥️

 2. Ktoś na tej stronie kiedyś napisał że “małżonkowie” nie powinni się kłucić o “płytki” jakie mają założyć w łazience, bo jednemu podobają się TE a drugiemu TAMTE, ale powinni szukać takich które I JEDNEMU I DRUGIEMU będą się PODOBAĆ. Wówczas ani jedno ani drugie nie będzie pokrzywdzone ale w tym szukaniu potrzebna jest odwaga poprzez SZCZEROŚĆ. Zatem prosty wniosek ULEGŁOŚĆ I DOGADANIE SIĘ są drogą do SZCZĘŚCIA A BÓG BĘDZIE IM BŁOGOSŁAWIŁ a człowiek będzie SZCZĘŚLIWY Z BOGIEM. Jezu DZIĘKUJĘ i ufam Tobie

 3. Stare powiedzenie JA O NIEBIE A ON O CHLEBIE i nie mogą się ZROZUMIEĆ ale POKORA jest mile widziana jednak pokora bez BOGA w końcu ODCHODZI.

 4. O Panie i Boże mój!
  Boże wejrzyj ku memu wspomożeniu! Wierze,że jesteś tu obecny
  i że oczy Twoje na mnie są zwrócone.
  Cześć Ci oddaję w pokorze, pełen ufności w twoja Dobroć nieskończoną, proszę Cie o łaskę, abym to rozmyślanie na większą Twoja chwałę i mój duchowy pożytek.
  Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij ma wole,
  bym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył. O tę łaskę proszę Cię za wstawiennictwem NMP,moich świętych Patronów i mego Anioła Stróża. Amen

  Anioł Pański ogłosił pasterzom w dzień Narodzenia PANA:
  Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom ( i tu dalej kontynuują się dwie wersje polskiego dopowiedzenia, pierwsze): Pokój ludziom dobrej woli…,i
  drugie: Pokój ludziom w których BOGA upodobanie)!
  A jakie jest Jego upodobanie, kto to są ludzie JEGO upodobania? To są ludzie pokorni. Przyznać tu muszę, jako człowiek relatywnie młody, że w młodszej młodości nie bardzo rozumiałem, co znaczy to słowo, pokora. Świat bowiem podrzuca tezę, ze pokora to cecha słaba, że pokorny to rzekomo ktoś że tak mniemają niektórzy “takie cielę ele mele”. I co to właściwie znaczy ta pokora, zrozumiałem to słowo praktycznie wprowadzać w czyn zasługę ma x.J.T i x.FS.,który wytłumaczyli, że pokora to jest ubóstwo + miłosierdzie, to jest umiejętność postrzegania siebie nie za wysoko, ale też i nie za nisko, ale w sam raz- czego ciągle się uczę jak każdy grzesznik świadomy – jak napisała powyżej wiadoma MI Anima; Kiedy zacząłem czytać dzisiejszy fragment tekstu do rozważań i rozważanie, od razu przyszło mi na myśl postępowanie późniejsze Saula wobec Dawida, ten fakt odejścia od pokory, popadnięcie w pychę i zazdrość. I pytanie jest czy wpierw była pycha, czy to zazdrość utorowała drogę tej ohydnej przywarze, iż Saul tak zszedł z drogi upodobania w Bogu…; – Tu trochę dużo zróbmy przeskok do przodu…i stańmy nad wody Jordanu, widzimy tam pokorę Jana Chrzciciela i pokorę naszego Zbawiciela, spójrzmy do tekstu Ewangelii Mt3,16-18: To jest mój Syn umiłowany, w którym ZNALAZŁEM upodobanie: wZAKOŃCZENIU WCZORAJ (mam radość podać dalej) z wczo wieczor rozważań Radości Niepokalanej Matki naszego Zbawiciela te słowa objawione Umiłowanej Siostrze Faustynie: Dz.1244

  • Litania pokory do Jezusa Tomasza a Kempis

   O, Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie.
   Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia aby być cenionym,
   z pragnienia aby być lubianym,
   z pragnienia aby być wysławianym,
   z pragnienia aby być chwalonym,
   z pragnienia aby wybrano mnie przed innymi,
   z pragnienia aby zasięgano mojej rady,
   z pragnienia aby być uznanym,
   ze strachu przed poniżeniem,
   ze strachu przed wzgardą,
   ze strachu przed skarceniem.
   ze strachu przed zapomnieniem,
   ze strachu przed wyśmianiem,
   ze strachu przed skrzywdzeniem,
   ze strachu przed podejrzeniem.

   I także Jezu, daruj mi te łaskę bym pragnął…
   aby inni byli więcej kochani niż ja,
   aby inni byli wyżej cenieni ode mnie,
   aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał,
   aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
   aby inni byli chwaleni a ja bym był niezauważony,
   aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
   aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
   o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem Amen

 5. Tak, ot i mamy odpowiedź na pytania zadawane w sercu. KOŚCIÓŁ, TEN RĘKĄ BOGA ZBUDOWANY ciągle powtarza NAWRÓĆCIE SIĘ. Pozdrawiam z całego serca

 6. Pokora wywyższa
  Pycha z Nieba spycha

  • I tak trwa LICYTACJA OD WIEKÓW a BÓG WSZECHMOGĄCY nigdy nie wymawia i nie żałuję SWOJEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTAW dla CZŁOWIEKA. Posłał SWOJEGO SYNA JEDNORODZONEGO ABY CZŁOWIEK ZROZUMIAŁ ŻE ON KOCHA CAŁĄ LUDZKOŚĆ a zwłaszcza TYCH NAJMNIEJSZYCH przez MIŁOSIERDZIE JEZUSA CHRYSTUSA PANA NASZEGO.

   • Proszę pomyśleć o biedaku który zmarł pod bramą bogacza i aniołowie zabrali go do nieba a cóż się stało z bogaczem który prosił o możliwość powiedzenia “bratu” jak ma postępować tym życiu w czasie.

 7. Panie Boże dziękuję Ci ze mnie kochasz mimo że grzeszę.Anna

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)