slowo

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO PRZEZ MIŁOŚĆ DO CZŁOWIEKA

20.05.2019, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 21-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?»
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Gdy myślę o zachowywaniu (czyli praktykowaniu, wykonywaniu) przykazań to na myśl przychodzi mi Dekalog i przykazania kościelne, ale przecież to wszystko streszcza się w jednym: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J15,12). Dalsze wskazówki znajdziemy w Liście św. Jana: Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1J 4,20).
  • Nie musimy szukać daleko, ci, których „widzimy”, to mąż, żona, dziecko, sąsiad, kolega/koleżanka z pracy i teściowa. Jak wyraża się na co dzień nasz miłość wobec nich? Nie chodzi o górnolotne uczucia, ale konkret, czyn. Taki konkret tego, czym jest miłość przedstawia św. Paweł w znanym hymnie o miłości. Tak więc, czy moja miłość wobec tych wyżej wymienionych jest np. cierpliwa (dzieci), nie pamięta złego (teściowa), nie zazdrości (kolega z pracy), wszystko znosi (mąż/ żona), nie unosi się gniewem (sąsiedzi)?
  • Nagrodą za ten wysiłek praktykowania przykazania miłości bliźniego jest obecność Boga w nas: Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Co to znaczy? Co się dzieje, gdy Bóg przebywa w nas, gdy do nas przychodzi? Po pierwsze – daje pokój serca. Czytamy o tym wielokrotnie w okresie wielkanocnym, gdy zmartwychwstały Jezus przychodząc do uczniów zwykle zaczyna od pozdrowienia „pokój wam”. Po drugie – daje wolność, bo gdzie przebywa Bóg, tam jest wolność (2Kor 3,17). Po trzecie – daje radość: Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać (J16,22).
  • Czy jednak takie miłowanie jest możliwe? o tym mówi ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Mamy pomoc w postaci Ducha Świętego – Parakleta. Paraklet to inaczej Ad-vocatus, czyli wezwany do pomocy (w sądzie). On was wszystkiego nauczy. Tu jest klucz do tego, jak radzić sobie z nieumiejętnością kochania, nieumiejętnością okazywania miłości i wytrwania w kochaniu bliźnich – wzywanie Ducha Bożego do pomocy!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przyjdź Duchu Święty i pomagaj mi okazywać miłość, pomagaj mi przezwyciężać trudności w wyrażaniu miłości, ucz mnie tego czym jest prawdziwa miłość wobec Boga i ludzi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »