Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Lectio Divina On Jest

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Lectio Divina On Jest (dalej „aplikacja”).
2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem z Google Play store.
3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego lub Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem.
4. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji umowy i dotyczyć wyłącznie danych podanych przez Użytkownika systemu (o ile dane te mają charakter danych osobowych) i odbywa się w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Administratorem Danych Osobowych jest Tomek Romanowski.
6. Aplikacja uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
– pamięci urządzenia,
– dostęp do Internetu
Ponadto aplikacja może przekazywać do systemu Google Analyctis informacje o nazwie modelu urządzenia mobilnego, na którym została zainstalowana, wersję wykorzystywanego przez Użytkownika systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, wersję aplikacji i token powiadomień. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store.