CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODNAJDYWAĆ JEZUSA W ŚWIĄTYNI SERCA

18.09.2018, wtorek , św. Stanisława Kostki, Patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice… Nawet wśród pobożnych czynności, podczas pielgrzymki, mszy, procesji możemy „zgubić” Jezusa. Cały kult który sprawujemy, liturgia w której uczestniczymy będzie dla nas prawdziwym źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, jeżeli nie będzie dla nas tylko czymś zewnętrznym, w czym uczestniczymy, bo tak zawsze było, bo tak wypada, bo tak każą przykazania kościelne… Jeżeli zaangażujemy nasze serce. Gdzie jest twoje serce, wola, umysł w czasie mszy lub indywidualnej modlitwy? Czy jest to spotkanie z Obecnym?
  • Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni… Wiemy, że my także jesteśmy świątynią Ducha Świętego (1 Kor 3,16). Dlatego ewangelia zaprasza by skierować się ku naszemu sercu, by odnaleźć zagubioną Obecność Jezusa, tak jak czyniła Maryja (Łk 2,51).
  • Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany… Jesteś zaproszony, aby odnalazłszy Jezusa w świątyni twojego serca wrócić do swojego Nazaretu – do rodzinnych relacji, zawodowych i domowych obowiązków. Powróć już jednak z Nim, nie gubiąc Jego obecności. Może w tym pomóc praktyka aktów strzelistych, wzywanie w duchu imienia Jezus (modlitwa Jezusowa).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, pomóż mi odnaleźć Twoją obecność w świątyni mojego serca, w mojej codzinności.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODNAJDYWAĆ JEZUSA W ŚWIĄTYNI SERCA”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)


« Poprzednia stronaNastępna strona »