CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MÓWIĆ JĘZYKIEM MIŁOŚCI

19.05.2024, niedziela , Zesłanie Ducha Świętego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 2, 1-11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wejdź dzisiaj do Wieczernika. Spróbuj oczyma wyobraźnie zobaczyć, jak siedzisz pomiędzy uczniami, z Maryją, kobietami. Poczuj podmuch, tchnienie Ducha na swojej twarzy, we włosach. Usłysz to uderzenie gwałtownego wichru, zobacz języki ognia, też nad Twoją głową. Duch przychodzi z wielką mocą, jest Życiem w nas. Pierwszym darem Ducha Św., o którym mówi Słowo jest dar modlitwy językami. Dlaczego? Byśmy wszyscy mówili jednym językiem – językiem Boga, językiem miłości, który pozwala nam na nowo wejść w relację z Ojcem, Synem, Duchem, drugim człowiekiem, sobą.

  • Jakim językiem mówisz najczęściej, czyli jakie słowa najczęściej wychodzą z Twoich ust? Słowa miłości, błogosławieństwa, wdzięczności, radości? Czy może narzekania, utyskiwania, zniechęcenia, nienawiści? Poproś dzisiaj Ducha Św. – jedną z Osób Trójcy Świętej, by przemieniał Twój sposób mówienia, na taki, który niesie miłość i nadzieję. Który podnosi i buduje, a nie zniechęca i dołuje. Gdy tak będziesz mówić, będziesz głosić dzieła Boże, Jego miłość i miłosierdzie, akceptację nas takimi, jakimi jesteśmy, bez zasługiwania.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody – Duchu przyjdź! Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO MÓWIĆ JĘZYKIEM MIŁOŚCI”

  1. TCHNIJ miłość TCHNIJ MOC I PRZENIKAJ życie me tak Ciebie Duchu Święty potrzebuje przyjdź z ogniem Bożej Miłości przyjdz

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)


Następna strona »