CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ BLISKO PANA

17.08.2022, środa , Św. Jacka

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 23, 1b-3,3b-4.5.6

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Dziś po raz kolejny możemy na podstawie psalmu 23 przyjrzeć się temu, jaki obraz Boga nosimy w naszym sercu. Ojciec, Stwórca, wojownik, przyjaciel, oblubieniec, dobry Pasterz. Który obraz najbardziej odnosi się do twojego życia? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie zachęcam, żeby w świetle tego fragmentu zastanowić się najpierw nad obrazem swojego życia. Czym jest dla mnie moje życie, moja droga? Czy jest udręką, zadaniem do spełnienia? A może jest pustką, cierpieniem, ciągłym wołaniem o poczucie jakiegokolwiek sensu, szczęścia? Czy trwam jeszcze ciągle w niedowierzaniu, że Bóg chce mnie prowadzić tam, gdzie nie brakuje mi niczego, nad wodę, nad zielone pastwiska…. Te wszystkie obrazy, które mamy przed oczyma kiedy kolejny raz czytamy ten psalm.

 • A więc jaką owcą jestem? Szczęśliwą w rękach Pana, czy czekającą na coś jeszcze, coś więcej? Czy ufam, że Pan mnie prowadzi, ochrania, wyposaża, troszczy się? Czy słowa psalmu traktuję tylko jako piękne słowa? Ale nie moje, bo ja tak nie czuję, nie myślę o Bogu, nie potrafię tak wierzyć? Wiara to nie tylko słowa, to także czyny, a Jezus Syn Boży jest z nami, przyszedł na świat, naraził się złu, chciał nas oszczędzić, właśnie nas zbawić.
  Wielką cenę zapłacił za nas Jezus, żebyśmy mogli być blisko Pana, cieszyć się Jego obecnością. Żebyśmy mogli zaspokoić naszą pustkę, pocieszyć się w cierpieniu, znaleźć siłę do życia i spełniania naszych ludzkich ról, zadań, w miejscach, gdzie zostaliśmy powołani.

 • Powierz Pan swą drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał (Ps 37, 5). W wielu miejscach, nie tylko w tych psalmach, Bóg pokazuje, że pragnie nas prowadzić, ochraniać, troszczyć się. O ile Mu się powierzymy, ON zna nas, nasze potrzeby, silne i słabe strony, nasze tęsknoty i upodobania, tylko On wie najlepiej, nawet ja sama siebie tak dobrze nie znam. Wiele razy przekonałam się już, że moje wybory nie zawsze wychodzą mi na dobre. A więc, jaki masz obraz Boga? Jako Osoby, przed którą musisz się wykazać nieskazitelnością, może chcesz prze Nim uciec, bo się czegoś obawiasz, nie potrafisz zaufać do końca? Czy wierzysz, że Pan jest Dobrym Pasterzem, który Ciebie, właśnie Ciebie, tuli i przygarnia do siebie? Jeśli brak Ci takiej wiary, to spójrz na Krzyż, i patrz długo. A potem proś o łaskę doświadczenia miłości Boga.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie daj mi zasmakować Twojej bliskości, Chcę być jak ta owca, jak maleńkie dziecko w rękach Ojca, bezpieczne, kochane, szczęśliwe, bo blisko Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 2 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ BLISKO PANA”

 1. “Chociażbym chodził ciemną doliną,
  zła się nie ulęknę,
  bo Ty jesteś ze mną”. Ufam Tobie Panie i nie zawiodę się.

 2. Dziękuję Ci Panie Jezu że odpowiedziałeś na moje pytanie. Kocham Cię mój Najlepszy Ojcze, mój Stwórco, mój Przyjacielu, mój Nauczycielu

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)


Następna strona »