CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYBIERAĆ BLISKOŚĆ Z JEZUSEM

30.05.2023, wtorek , Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, Św. Zdzisławy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 10, 28-31

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czytamy dziś: “Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. To brzmi jak skarga. Wybrałem Ciebie Panie Jezu i co dalej? Co Ty na to? Pan Jezus nie robi uniku, odpowiada, obiecuje: wszystkiego tego, co wybierając Mnie utraciłeś, otrzymasz po wielokroć więcej tu, teraz na tym świecie, niejako w rekompensacie. Są jednak pewne różnice, można by rzec, “bonusy extra”, są to: prześladowania tu i teraz, a w przyszłości życie wieczne.
  • Jezus daje obietnicę, ale również przestrogę. “Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”. Ta myśl na różne sposoby przewija się zarówno w Nowym jak i w Starym Testamencie. Apostoł Paweł mówi: “Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1Kor 10,12). Ten paradoks, sprzeczność i tajemnicę można dobrze dostrzec porównując dwie postaci: Judasza i Dyzmę. Ten pierwszy, jeden z dwunastu najbliższych, apostoł (Judasz), a na drugiej szali zbrodniarz sprawiedliwie ponoszący karę śmierci, współ-ukrzyżowany na Golgocie (zwany Dobrym Łotrem). Dla jednego potępienie, dla drugiego Raj.
  • Główna oś walki dobra i zła przebiega w każdym z nas, wewnątrz. Nie ma takiej chwały i dobra, którego nie można by zaprzepaścić i zmarnować jak to zrobił Judasz. Czy czuwasz nad swoim sercem, to znaczy aby twoje – rozum, uczucia i wola – czyli biblijnie rozumiane całe wnętrze, wybierały to, co zbliża do Jezusa a nie to, co od Niego oddala? Nie ma takiego upadku i ciemności, z których nie można by godnie powstać, czego doświadczył Dobry Łotr. Czy wytrwale wracasz do Jezusa, gdy doświadczasz upadku i ciemności?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu spraw by moim pierwszym wyborem była bliskość z Tobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 3 do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYBIERAĆ BLISKOŚĆ Z JEZUSEM”

  1. Panie Jezu spraw żebym nigdy się nie oddalał od Ciebie.

  2. Panie Jezu spraw żebym nigdy się nie oddalała od Ciebie.

  3. Panie Jezu spraw by moje wnętrze było zawsze oddane Tobie

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)


Następna strona »