Archiwum z dnia: 2 stycznia 2018

PRZYJĄĆ PANA TO ODKRYĆ I PRZYJĄĆ SAMEGO SIEBIE

02.01.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1, 19-28

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?” On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”.
Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”
Odrzekł: „Nie jestem”.
„Czy ty jesteś prorokiem?”
Odparł: „Nie!”
Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”
Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”.
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pytanie Żydów pod adresem Jana Chrzciciela: Kto ty jesteś? lub Co mówisz sam o sobie? to pytania również szalenie ważne i dla nas. Są to pytania o naszą tożsamość i misję, którą otrzymaliśmy od Boga żywego już wtedy, gdy zostaliśmy powołani do życia.

  • Jan Chrzciciel odpowiada Żydom słowami proroka Izajasza: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. Jan ma głęboką świadomość, że Bóg żywy pragnie się nim posłużyć, aby objawić Izraelowi długo oczekiwanego Mesjasza. Jan ma świadomość, że  jest tylko głosem wydającym dźwięki, ale słowo, które dotyka i przemienia słuchaczy, nie pochodzi od niego.
  • Drugim ważnym pytaniem jest pytanie, skąd Jan dowiedział się kim jest i jaka jest jego misja? Otóż Bóg wyprowadził Jana na kilkanaście lat na pustynię. Tam spotkał nie tylko żywego Boga, ale i siebie samego – swoje słabości i zalety, swoje lęki i radości. Odkrył kim jest i jaka jest jego misja. Tam nauczył się odróżniania i słuchania głosu Bożego w swoim sercu.
  • To kim jestem i tego, jaka jest moja misja, dowiem się także na swojej własnej pustyni. Tą moją pustynią będzie czas oddany Jezusowi na modlitwie ze Słowem Bożym. To czas zarezerwowany na rekolekcje i wyciszenie, aby usłyszeć Boga mówiącego do Twojego serca. Czy z całego dnia jesteś gotów poświęcić na to, na słuchanie Pana, nawet nie dobry, ale najlepszy czas?
  • Nikt nie zna ciebie lepiej, niż twój Stwórca. Czy pytasz i prosisz Pana, aby objawił ci wszystko, co jest w twoim sercu? Czy pytasz Go co mu się podoba a co nie? Czy pytasz Jego o to, jakie plany ma wobec ciebie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o Ducha Świętego. Objaw mi kim jestem i jaka jest moja misja życiowa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »