Archiwum z dnia: 5 stycznia 2018

PRZYJĄĆ PANA, TO BYĆ JAK FILIP

05.01.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1, 43-51

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus chodzi i szuka uczniów. Postanawia udać się w swoje rodzinne okolice, do Galilei. Pewno po drodze mija wiele osób, niektóre zna lepiej, może z niektórymi bawił się jako małe dziecko, może wspólnie pielgrzymował do świątyni Jerozolimskiej. Z tej grupy osób wybiera Filipa kierując do Niego proste słowa: “Pójdź za mną”.
  • Ewangelista Jan nie opisuje szczegółów powołania Filipa, tak jak inni ewangeliści opisali powołanie uczniów np. rybaków, którzy zostawili swego Ojca, swoją pracę i poszli za Jezusem.
  • Nie wiemy w jakiej scenerii został powołany Filip. Wiemy tylko tyle, że wystarczyły Mu słowa Jezusa: “Pójdź za mną“. Oznaką tego, że posłuchał tych słów i poszedł za Zbawicielem, były Jego czyny. Spotkanie z Jezusem wywołało u Niego radość wewnętrzną, którą dzieli się z Natanaelem. Chce by także i On doświadczył tej łaski chodzenia za Jezusem. Natanael jednak niechętnie odnosi się do samego Jezusa oceniając Go słowami: “Czy może być co dobrego z Nazaretu“? Jednak Filip nie zraża się mówiąc do Niego: “Chodź i zobacz”. Wszystko zostawia Jezusowi, by to On sam go przekonał, że jest Tym o którym “pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy”.
  • Filip jest apostołem, który przyprowadza ludzi do Jezusa. W innym miejscu Ewangelii według św. Jana czytamy, że przyszli do Niego Grecy, gdyż chcieli by im pokazał Jezusa (por. J 12,20-21). Filip czymś się różni od innych ludzi, czymś zwrócił na siebie uwagę Greków, skoro dostrzegli Go w tłumie.
  • Czy chciałbyś być takim apostołem? Czy chciałbyś innych prowadzić do Jezusa? Nie musisz zostawiać swojej rodziny, swojej pracy i hobby. Tam gdzie Jesteś możesz być apostołem Jezusa. Zastanów się kogo mógłbyś dzisiaj przyprowadzić do Niego? Komu możesz powiedzieć chodź i zobacz? A może wystarczy byś zmienił swoją postawę, by to inni pytali się Ciebie, kto jest Twoim Bogiem? Dlaczego tak się zachowujesz? Komu służysz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu kogo chcesz bym przyprowadził dzisiaj do Ciebie?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »