Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO REFLEKTOWAĆ SWOJE KLĘSKI

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO REFLEKTOWAĆ SWOJE KLĘSKI

11.01.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Pierwsza Księga Samuela 4, 1b-11

Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni ustawili szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku, na równinie, około czterech tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: «Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów». Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, aż ziemia drżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: «Co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? » Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili: «Bóg przybył do obozu». Mówili: «Biada nam! Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężami, Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężami i walczcie!»Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że każdy uciekł do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Rozgromienie Izraelitów przez Filistynów, nie było klęską bez powodu. Autor Księgi Samuela pisze, że Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli. Co było powodem owej klęski? Bóg żywy powiedział Samuelowi o winie i karze kapłana Helego. Oto Ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach. W tym dniu tym dokonam na Helim wszystkiego, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Dałem mu poznać, że ukarzę dom jego na wieki za grzech, o którym wiedział: synowie jego bowiem ściągają na siebie przekleństwo, a on ich nie skarcił. (1Sm 3, 11-13) O co upomina sie Bóg żywy w twoim życiu, a ty na to nie reagujesz?
  • Jaki grzech popełniali synowie Helego? Autor Księgi Samuela pisze o tym: Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do Namiotu Spotkania. (1Sm 2, 22) Drugim grzechem było coś, czego doświadczamy w czasach obecnych na co dzień – przedkładanie wszystkiego i wszystkich ponad żywego Boga, czyli występowanie wbrew pierwszemu przykazaniu Dekalogu. Dlaczego szanujecie bardziej synów swoich niźli Mnie, iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela – ludu mojego? (1Sm 2, 29b). Co sprawiał ów grzech w Narodzie Wybranym? Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiary dla Pana. (1Sm 2, 17) Czy dostrzegasz skutki swojego grzechu w życiu swoim i innych, ponieważ grzech ma zawsze wymiar społeczny?
  • Obecnie jest tak ogromne przyzwolenie na przeróżne grzechy, że tracimy wrażliwość na grzech. Takimi grzechami są związki konkubinackie, współżycie przed ślubem, nie kasowanie biletu, publiczne oszczerstwa, kłamstwa, zakupy w niedzielę jako wyraz braku szacunku dla dnia świętego, brak modlitwy. Często nie rozumiemy co się dzieje w naszym w życiu, ponieważ utraciliśmy wrażliwość na grzech. Nasz czas wypełniamy oglądaniem filmów, grami komputererowymi, nadmierną pracą, która zabiera nam czas na spotkanie z Bogiem żywym. Jak często przystępujesz do sakramentu pojednania? Czy widzisz swój grzech? Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze słowem Bożym?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że dobijasz się do mojego serca. Dziękuję, że wzrasta moja wrażliwość na grzech.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO REFLEKTOWAĆ SWOJE KLĘSKI”

  1. Bóg jest z tymi, którzy mężnie o Niego walczą, a nie z tymi, którym się wydaje, ze Bóg z nimi będzie. Pycha i zuchwaloscia jest wykorzystywanie Boga (Arki) do własnych celów. Pan pochwala bojaźń przed Nim i pokorę. Bóg wzywa, żeby w takich okolicznościach dać z siebie wszystko (walczyć mężnie), a wtedy nawet niemożliwe staje się możliwe.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)