Archiwum z dnia: 15 stycznia 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PODEJMOWAĆ POST I ZNALEŹĆ SWOJE BUKŁAKI

15.01.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 2,18-22

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?»
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Usiądź dziś z Jezusem i przyjrzyj się rozmowie w dzisiejszej Ewangelii. Dotyczy ona poszczenia i jego sensu. Czy jest jakieś słowo, zdanie, zachowanie, które w szczególny sposób porusza twoje serce?
  • A może Jezus chce dzisiaj ciebie zapytać o sens twojego postu. Zastanów się, w jaki sposób pościsz, co jest twoim postem, wyrzeczeniem. Jak wygląda twój post piątkowy, wielkopiątkowy, czy inne. Zapytaj Jezusa, do czego chce ciebie dziś zaprosić. Porozmawiajcie.
  • Fragmenty o ubraniu i bukłakach mają podobną wymowę. Przypatrzmy się bliżej porównaniu wino – bukłaki. Młode wino charakteryzuje się tym, że ciągle dojrzewa, pracuje i wytwarza gazy. Stare bukłaki są sztywne, ich skóra nie jest już rozciągliwa, stąd gazy młodego wina mogą wytworzyć tak duże ciśnienie, które je rozerwie. Zrozumiałem to, gdy mój tata zapomniał kiedyś włożyć rurkę z wodą do baniaka z zacierem i pół mieszkania trzeba było sprzątać. Marek na określenie “młode wino” używa greckiego słowa “neos”, które oznacza młodość w sensie czsowej niedojrzałości, niedorozwinięcia. Natomiast nowość bukłaków polega na tym, że są odnowione w sensie nowej jakości (gr. kainos), czyli wytrzymałe i elastyczne. Jaki może być sens tej przenośni dla nas? Czytając Słowo Boże i odpowiadając na nie modlitwą wchodzimy na nowy poziom myślenia, myśli i drogi Boże stają się coraz bardziej naszymi myślami i drogami. Może wtedy potrzebujemy w jakiś sposób odnowić formy naszej pobożności, aby lepiej wyrażały to, co się w nas dzieje, przemienia? Na przykład spróbować różańca z własnymi dopowiedzeniami, świadomego oddania na modlitwę swojego najlepszego możliwego czasu w ciągu dnia, a może spotkania się na wspólnej modlitwie i czytaniu Słowa z żoną, dziećmi?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pokaż mi to, do czego chcesz mnie zaprosić. Pokaż mi proszę czym mogą być dla mnie nowe bukłaki, jak przygotować je na przyjęcie młodego wina Twojego Słowa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?