Archiwum z dnia: 19 stycznia 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ WYBRANYM PRZEZ JEZUSA

19.01.2018, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św Marka 3, 13-19

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus w dzisiejszej ewangelii wybiera swoich następców. Wybiera tych, którym będzie chciał pokazać coś więcej. Wybiera tych, którym będzie na osobności tłumaczył to, czego nie będą rozumieli w trakcie Jego nauczania, wybiera tych, którzy będą świadkami dokonywanych przez Niego cudów.
  • Czym wyróżniali się Ci przyszli apostołowie, że Jezus ich wybrał? Żaden z nich nie był szlachetnie urodzony. Czterech pierwszych to zwykli rybacy znający się na połowie ryb. W gronie wybranych jest również kolaborant Mateusz, a listę zamyka zdrajca Judasz. To byli zwykli ludzie mający swoje przywary, wady, borykający się z różnymi słabościami, ale Jezus potrzebował właśnie ich.
  • Po co ich Jezus wybrał? Czy tylko po to by chodzili za Nim? Nie. Ewangelista Marek pisze, że wybrał ich po to „by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy”. Jezus potrzebował ludzi, by kontynuowali Jego dzieło, by współpracowali razem z Nim. On cały czas potrzebuje ludzi, którzy będą głosić światu Ewangelię. On potrzebuje ciebie i mnie byśmy kontynuowali Jego dzieło. Poprzez codzienne rozważanie Jego Słowa (sam na sam z Bogiem) przygotowuje nas do pełnienia Jego misji.
  • Czy wierzysz w to Joanno, Marku, Adamie, Elżbieto…., że Jezus potrzebuje właśnie Ciebie? On mówi „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja Was wybrałem” (J 15,16). Czy wierzysz w to, że Jezus cię wybrał? Czy wierzysz w to, że Jezus potrzebuje twoich rąk, twoich nóg, twoich ust, że potrzebuje właśnie ciebie? Nie mów, że Jesteś za słaby, że się do tego nie nadajesz. Ta dwunastka też się do tego nie nadawała, ale skoro wybrał ich Jezus, to wiedział, że oni wypełnią Jego polecenie najlepiej. Bądź jak Samuel, który słysząc głos Pana odpowiedział: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” (1Sm 3,10) i nie martw się, bo Jezus zna Ciebie lepiej niż ty sam siebie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, dziękuję za to że mnie wybrałeś. Powiedz, co mam dzisiaj czynić.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?