Archiwum z dnia: 28 stycznia 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOZNAWAĆ ZBAWIENIA

28.01.2018, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 21-28

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Nauka Jezusa Syna Bożego nie jest jedną z kilku wersji do wyboru, nie jest On jednym z nauczycieli, nie naucza jednej z “prawd”. Jezus sam jest Prawdą – jedyną. On sam jest jedyną Drogą do zbawienia. Czy na pewno w taki sposób przyjmujesz ewangelię? Czy nie wdarła się pokusa wybiórczości – przyjmowania tylko tej wygodnej części prawdy objawionej, a odrzucania lub wątpienia w przypadku trudniejszych przykazań?
  • Kwestia jest zasadnicza – jeśli Jezus jest Bogiem, to nie ma opcji negowania Jego nauki. Jeśli negujemy, to oznacza wprost, że uznajemy Go za nauczyciela – jednego z wielu – z którym się możemy częściowo zgadzać lub nie, ponieważ jako człowiek nie we wszystkim musi mieć rację. To także stawianie siebie w miejscu Boga – jako tego, kto ma wiedzę i władzę, by dokonać najlepszego wyboru. Nie uznawanie Jezusa za Boga to odrzucanie daru zbawienia, św. Piotr mówi: nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12).

  • Nawrócenie polega na dostrzeżeniu sfery życia, która nie jest jeszcze w pełni poddana Bożemu prawu – w której Jezus nie panuje, a więc nie może jej zbawić. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. (Hbr 13,8) – Jezus chodząc po ziemi uzdrawiał i przemieniał życia, to samo chce czynić i czyni dzisiaj. A wszyscy się zdumieli: (…) Nowa jakaś nauka z mocą. – Jezus przyjęty z wiarą jako Zbawiciel i żywy Bóg chce zbawiać już teraz – uzdrawiać, przemieniać i uświęcać. Co w Twoim sercu/ życiu potrzebuje Zbawiciela? Gdzie pragniesz zaprosić potęgę Bożej miłości?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu wyznaję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela, uznaję moją grzeszność, potrzebuję Twojej łaski Panie! Przyjmuję pełnię Twojej miłości, oddaję Ci moje serce i życie – króluj w nim! Wyznaję, że Ty jesteś moją Drogą, Prawdą i Życiem, Ty jesteś moim Bogiem!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?