Archiwum miesięcy: Luty 2018

NAWRACAĆ SIĘ PRZEZ NIEUSTANNĄ SŁUŻBĘ

28.02.2018, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 20,17-28

“Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?»
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • “sługa” (grec. diakonos) – to osoba, która, troszczy się i pomaga komuś bezinteresownie, jest wrażliwa na potrzeby innych, z całego serca angażująca się dla ich dobra. O wielkości i pierwszeństwie nie świadczą znaczki na pagonach, kolory guzików, odznaczenia czy dyplomy, lecz zaangażowanie w służbę. Wzorem sługi jest sam Jezus, „cierpiący Sługa Jahwe” (por. Iz 53,10-12), który umywając nogi uczniom podczas ostatniej wieczerzy „dał nam przykład, abyśmy i my tak czynili” (por. J 13,15), potem oddał “swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28). Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis” wyraźnie określił, że cały Kościół, czyli kobiety i mężczyźni, małżonkowie i rodzice, kapłani, zakonnicy, osoby świeckie, dorośli i dzieci, są wezwani do służby. To jest niemożliwe bez ciągłego krzyżowania własnego „ja”. Czy naśladuję Jezusa – Sługę? Czy moja postawa może pociągać innych do służby?
  • „siedzieć po prawicy” – oznacza uczestniczyć we władzy i chwale. Prosta, poczciwa matka chce dobrze dla swoich synów, więc prosi o zaszczyty dla nich. Przecież po ludzku rzecz biorąc w działalność Jezusa zainwestowali trzy lata ze swego życia. Zasłużyli na jakąś nagrodę. A tutaj rozczarowanie: reprymenda od Jezusa i oburzenie pozostałych uczniów. A może niejeden z nich w głębi serca sam marzył o takim wyróżnieniu, tylko nie miał odwagi wypowiedzieć podobnej prośby. Ale miejsca w niebie nie da się załatwić po znajomości. O miejscu tym zadecyduje nasze życie. Jakie są moje skryte marzenia? Czy mają związek z życiem wiecznym?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pragnę iść Twoją drogą, służyć Tobie obecnemu w każdym człowieku. Pomóż mi opanować własną pychę i przyoblecz w pokorę, abym z miłością rezygnował z siebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »