Archiwum z dnia: 19 lutego 2018

NAWRACAĆ SIĘ PATRZĄC NA ŚWIĘTEGO

19.02.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Kapłańska 19, 1-2. 11-18

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem z rachunkiem sumienia, to dzisiejsze czytanie może pomóc go przeprowadzić. I nie chodzi tu o pranie brudów przed Bogiem i sobą samym. Pierwsze, do czego jesteśmy  wezwani, to bycie świętymi jak On jest święty. Cóż to znaczy? Jeżeli stworzył nas na swoje podobieństwo, to także w nas jest Jego świętość. Każdy człowiek, którego mijam na ulicy, a jeszcze bliżej ten, który jest dla mnie trudny, również posiada w sobie tę cząstkę świętości. Patrząc na drugiego jak na świętość nie ma możliwości, abym go nie uszanował czy mówił o nim nieprawdę. Ale to piękno muszę wpierw zobaczyć w sobie. I to jest klucz do zobaczenia potencjału świętości , które jest we mnie. To piękno jest bardzo ciche i pokorne…

  • Pan nasz jest święty, dlatego warto Go wielbić za to, jaki jest. Jedynym powodem, dla którego nas stworzył to Jego miłość. Otoczeni tą miłością możemy w niej pięknieć i błogosławić go za wierność i łaskę, której nam nigdy nie odmawia.
  • Nie wolno nam kraść, oszukiwać czy kłamać. W naszej codzienności formy tych grzechów stały się bardzo wysublimowane i subtelne. Nawet nasze sumienie nie potrafi ich wyłapać, a co dopiero prawo. Bierzemy z pracy długopis, nie oddajemy pożyczonej książki czy unikamy wypowiedzi, aby nie powiedzieć prawdy. Takie drobiazgi i właściwie kto by się tym przejmował. Zawsze możemy się podeprzeć Kowalskim, o którym wiemy, że jest złodziejem i oszustem. My przy nim lśnimy prawością. Diagnoza ciśnie się sama – uśpione sumienie.

  •  Jak refren powtarza się fraza Ja jestem Pan!  Moim zdaniem to przypomnienie, kto może nam odpuścić winy, ale również wskazanie, kto może nam pomóc. Mam świadomość, że moja grzeszność jest ogromna, a jedyne co mnie ratuje to właśnie to, że to On jest Panem i to ŚWIĘTYM!!!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu uwrażliwiaj moje sumienie, aby moje serce stawało się pokorne jak Twoje.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?