Archiwum z dnia: 21 lutego 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO DOSTRZEGAĆ ZNAKI BOGA W ŻYCIU

21.02.2018, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „plemię przewrotne” to wszyscy, którzy zachowują się w sposób nacechowany kłamstwem, obłudą, odwracają prawdę, manipulują. Wiele osób gromadzących się wokół Jezusa mogło odczuć, że słowa Jezusa są skierowane właśnie do nich. Czy w naszych sercach nie ma przewrotności? Ile krętactw i fałszu jest w moim życiu?
  • „znak”; Ludzie oczekiwali i nadal oczekują znaków od Boga, które skłoniłyby ich do wiary. Nie wystarczają te, które Jezus czynił i nadal czyni (uzdrowienia, uwolnienia z mocy złych duchów,…). W naszym szukaniu i podążaniu za Chrystusem, zdarza się również, że oczekujemy jakiejś Jego szczególnej interwencji, najlepiej zgodnej z naszym pomysłem. Nie dostrzegamy zaś tych szczególnych momentów w naszym życiu, w których Bóg objawił poprzez konkretne znaki swoją moc. On w codzienności daje nam dużo znaków swojej obecności (w różnych sytuacjach, osobach pojawiających się na naszej drodze). Tylko czy jesteśmy wrażliwi i umiemy je odczytywać? Mieszkańcy Niniwy dostrzegli w Jonaszu proroka, nawrócili się, dzięki temu ich miasto ocalało.
  • „znak Jonasza”; w tym fragmencie mamy zapowiedź największego znaku. Podobnie jak Jonasz po trzech dniach został uwolniony z wnętrza ryby (Jon 2,1-11), tak Jezus, Bóg i człowiek w jednej osobie, po trzech dniach zmartwychwstanie. Pokona śmierć. Większego znaku nie będzie. Śmierć Jezusa na krzyżu jest ostatecznym znakiem szaleńczej miłości Boga do człowieka, który dla naszego zbawienia poświęcił własnego Syna. Jeśli to nie skłoni nas do wiary i przemiany życia, nic innego nie będzie nas w stanie do tego doprowadzić.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!” (Ps 139,23-24)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?