Archiwum z dnia: 22 lutego 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ KLUCZE DO ŻYCIA

22.02.2018, czwartek , Święto Katedry świętego Piotra Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Tyjesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Piotr po wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa otrzymuje obietnicę powołania i kluczy królestwa niebieskiego. Co jest zatem  powołaniem Piotra i czym są klucze w jego misji? Mateusz ewangelista pisze znamienne słowa: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Szymon Piotr otrzymuje misję przewodzenia Kościołowi i klucze królestwa Bożego. Święty Paweł mówi wprost czym jest królestwo Boże: Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14, 17) Królestwo Boże nie dotyczy granic państwowych, ale postawy serca – ducha.
  • Według orientalno-biblijnego zwyczaju mówienia, klucz (clavis) jest symbolem władzy lub zarządzania. Oddanie kluczy, na przykład po zdobyciu miasta, wszystkie ludy starożytne traktowały jak oznakę przekazania władzy. Człowiek otrzymał  klucze w swoim życiu, tylko potrzebuje je rozpoznać i zastosować. Klucz ma możliwość zamknięcia lub otworzenia jakiegoś domu, pokoju czy duchowej rzeczywistości. Kluczem do emocji jest dziękczynienie i uwielbienie Boga żywego. Emocje objawiają się, aby ukazać stan naszego serca. Emocje wytłumione objawią się ze zdwojoną siłą. Czy potrafisz dziękować Jezusowi za objawiające się uczucia w twoim wnętrzu? Czy potrafisz uwielbiać Jezusa w swoich uczuciach? Dziękczynienie i uwielbienie ma moc uzdrowienia naszych uczuć.
  • Kluczem jest także słowo, które wypowiadamy do siebie lub innych. Ma moc budowania lub niszczenia. Tymi kluczami jest błogosławieństwo i przekleństwo. Często wypowiadamy słowa przekleństwa, które kształtują nasze małżeństwo, dzieci i mają wpływ na nasze poczucie braku wartości.  Błogosławieństwo, afirmacja, mają wpływ na poczucie własnej godności, mają wpływ na budowanie własnej tożsamości. Jak często używasz błogosławieństwa? Jak często używasz przekleństwa? Dziękczynienie i uwielbienie oraz błogosławieństwo i przekleństwo mają wplyw na sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za klucze, które mi powierzyłeś. Proszę o łaskę mądrego korzystania z władzy, jaką one dają.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?