Archiwum z dnia: 3 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PODEJMOWAĆ DUCHOWĄ WALKĘ

03.09.2019, wtorek , Św. Grzegorza Wielkiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 4,31-37

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.
A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Poprzez opis wypędzenia diabła z człowieka w synagodze przebija do nas pytanie ważne także dziś dla nas, osobiście: Czy coś takiego jak opętanie istnieje także dziś? Czy diabeł działa także dziś? Czy w jakiś sposób dotyczy to także i mnie?
  • Apokalipsa św. Jana nie pozostawia tu wątpliwości. Cały rozdział 12 opisuje walkę szatana z ludźmi w czasach ostatecznych. Każdy z nas uczestniczy w tej walce, czy tego chce, czy nie, ponieważ diabeł nie odpuszcza nikomu. I rozgniewał się Smok na Niewiastę , i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa (Ap 12,17). A św. Piotr ostrzega: Bądźcie trzeźwi ! Czuwajcie ! Przeciwnik wasz , diabeł , jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. (1P 5,8)
  • W zasadzie w tej walce z diabłem sami nie mamy szans, jesteśmy straconej pozycji, ponieważ on góruje nad nami jako byt czysto duchowy. Często możemy nawet dokładnie nie wiedzieć co się dzieje, będziemy widzieć tylko przejawy zła wokół siebie i nic nie będziemy mogli na to poradzić. W tej sytuacji możemy tylko zwyciężyć mając odpowiedniego sojusznika. Dzisiejsze czytanie mówi o tym, kto jest w stanie przeciwstawić się diabłu, kto nad nim panuje.
  • Jak podejmować walkę z diabłem? Św. Paweł poucza nas o tym jak mamy walczyć: Obleczcie pełną zbroję Bożą , byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. (Ef 6,11). Te elementy Bożej zbroi to prawda, sprawiedliwość, gotowość głoszenia Dobrej Nowiny, wiara, zbawienie przez Jezusa, Słowo Boże. Czy widzisz elementy tej zbroi w Twoim życiu – Twojej postawie i działaniu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, naucz mnie jak być silnym Twoją siłą, pokaż mi jak z Tobą sprzeciwiać się działaniom diabła w życiu moim i mojej rodziny.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?