Archiwum z dnia: 5 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁYSZEĆ SŁOWO I WYPEŁNIAĆ JE

05.09.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 5,1-11

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Obfitość połowu jest zaskakująca. Ilość złowionych ryb ledwo mieści się w dwóch łodziach. Wszystko się dzieje w odpowiedzi na posłuszeństwo Słowu Jezusa. Pomimo lat doświadczeń w profesji rybaka, Piotr oświadcza: Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.
  • Uczeń doświadcza lęku, poczucia swojej małości i grzechu oraz zadziwienia wobec Pana, który ma niesamowitą moc. Łowienie ryb staje się nagle źródłem doświadczenia Boga, który dokonuje tego co mówi.
  • Nasze pomysły na budowanie Królestwa Bożego stają się bezużyteczne, kiedy nie idą w parze z zamysłami Stwórcy. Wiara może mieć tylko oparcie w wypełnieniu słowa wypowiedzianego przez Jezusa. Życie posłuszeństwem wiary daje owoce przekraczające ludzkie oczekiwania i zdolności. Taka obietnica płynie z czytanej dzisiaj Ewangelii.
  •  Jeżeli jej nie doświadczamy to warto postawić sobie i Bogu pytanie: dlaczego tak się nie dzieje? On lubi takie pytania i zawsze odpowiada!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, otwórz moje uszy na Twoje Słowo i daj mi łaskę wiernego wypełniania Go.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?