Archiwum z dnia: 9 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WZRASTAĆ W WIERZE

09.09.2019, poniedziałek , Św. Piotra Klawera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 62, 6-7. 9

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
W każdym czasie
Jemu ufaj, narodzie.
Przed Nim wylejcie wasze serca,
Bóg jest naszą ucieczką.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Szukamy często pomocy u ludzi, a efekt końcowy jest niestety smutny. Odkrywamy bowiem obojętność, brak zainteresowania lub nawet niewdzięczność za okazane dobro. Prorok Jeremiasz pisze natomiast: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. (Jr 17, 5) Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby pokładać ufność w Bogu żywym. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście.; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. (Jr 17, 7-8) Potrzebujemy wołać do Boga żywego o wzrost w wierze. Potrzebujemy być szczerzy przed Bogiem żywym i objawiać w prawdzie swoją niewiarę, słabość i nieumiejętność poradzenia sobie z konkretną sprawą. Czy prosisz Jezusa o łaskę wzrastania w wierze? Czy przepraszasz Boga żywego za brak wiary?
  • Człowiek wiary biblijnej opiera swoje życie o Boże obietnice. Człowiek wiary biblijnej staje na modlitwie, aby odzyskać utracony pokój. Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. Potrzebujemy wyznawać naszą wiarę, że tylko On jest naszym Bogiem. Potrzebujemy na modlitwie wylewać nasze serce pełne niepokoju, rozczarowania, smutku czy głębokiego cierpienia. Bóg żyjący kocha ludzi szczerych i odpowiada na ich wołanie. Czy swoją wiarę oparłeś o Boże obietnice? Jak często stajesz na modlitwie ze słowem Bożym powracając do Jego obietnic, które otrzymałeś?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za Twoje obietnice. Dziękuję, że masz moc spełnić każdą obietnicę pozostawioną człowiekowi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?