Archiwum z dnia: 10 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZYĆ SIĘ WOLNOŚCI OD GRZECHU

10.09.2019, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 2, 6-15

Bracia: Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze. Łatwo te słowa św. Pawła przełożyć na nasze realia – nie wystarczy po prostu trwać w wierze, ale trzeba stale o nią walczyć – rozwijać i umacniać. Z dwóch powodów: po pierwsze, bo Bóg chce zawsze dawać więcej – coraz bardziej uświęcać i błogosławić – ale tylko z naszą zgodą i współpracą. Drugi powód Paweł podaje dalej: Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Jeśli nie ma mocnego oparcia i zakorzenienia w wierze, to inne filozofie/systemy wartości będą się wpraszać do serca.
  • W życiu duchowym nie ma pustki ani stagnacji – jest ciągła zażarta walka o kolejne przyczółki. Każda sfera życia, pogląd, nawyk nie poddany panowaniu Jezusa, tj. nie prześwietlony światłem ewangelii i nie poddany woli Bożej, jest łatwym kąskiem dla diabła. Człowiek sam nie ma szans wobec siły i inteligencji szatana, dlatego w każdej sprawie, którą próbuje sobie ułożyć na własną rękę, jest skazany na przegraną – to znaczy na zmanipulowanie przez przeciwnika – czyli wciągnięcie przez złego na jego ścieżkę prowadzącą do zguby. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła (1J 3,8). Jezus rozbroił przeciwnika. Na tym polega wolność dziecka bożego – wolność od zniewalającej siły zła. Wolność od pułapek diabła, wolność by móc nie grzeszyć i wybierać dobro.
  • Czy żyjesz w tej prawdzie o wolności? Czy nie dajesz się przeciwnikowi oszukiwać – że czegoś nie możesz zmienić, że nie dasz rady, że jakiś grzech jest zbyt silny, itp? W Jezusie każdy twój grzech został przybity do krzyża – i żaden nie ma władzy nad tobą – jeśli tylko wierzysz w tę prawdę i jesteś zjednoczony z Jezusem zmartwychwstałym – to skutek chrztu. Jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie pokaż mi, czy nie dałem się oszukać i zniewolić? Pokaż mi z czego chcesz mnie uwolnić mocą Twojego krzyża Panie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?