Archiwum z dnia: 12 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYWAĆ DUCHA CHRZEŚCIJAŃSTWA

12.09.2019, czwartek , Najśw. Imienia Maryi

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 6, 27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus postawił bardzo wysokie wymagania swoim uczniom, ale także każdemu chrześcijaninowi w każdej epoce. Słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest, ale Chrystus. Chrześcijanin bowiem ma być drugim Chrystusem. Człowiekiem napełnionym Duchem Świętym.
  • „Pod działaniem Ducha Świętego chrzest w sposób radykalny upodabnia człowieka wierzącego do Chrystusa w paschalnej tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, „przyobleka” go w Chrystusa: Radujmy się i składajmy dzięki – woła św. Augustyn do ochrzczonych – staliśmy się nie tylko chrześcijanami, ale samym Chrystusem. […] Cieszcie się pełni zdumienia: staliśmy się Chrystusem! Zaś udział w Eucharystii, sakramencie Nowego Przymierza, jest najwyższym przejawem upodabniania się do Chrystusa (Jan Paweł II, Veritatis splendor, nr 21).
  • Jezus w synagodze w Nazarecie mówi o sobie, ale także o każdym chrześcijaninie: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie (Łk 4, 18). Chrześcijanin jest człowiekiem napełnionym Duchem Świętym i ma kochać swoich nieprzyjaciół, którzy go nienawidzą, przeklinają i oczerniają. Tylko modląc się, przebaczając i błogosławiąc można kochać swoich nieprzyjaciół. Przebaczając i błogosławiąc dajesz im możliwość nawrócenia.
  • Jednakże kochanie swoich nieprzyjaciół jest długim i trudnym wewnętrznym procesem, którego nie można przeprowadzić własnymi siłami. Jest to dzieło Ducha Świętego w nas. Jest to dzieło naszej współpracy z Duchem Świętym – słuchania Jego głosu w szczególności przez Biblię, sakramenty i nauczanie Kościoła oraz posłuszeństwo temu głosowi. Czy słucham Go? Co usłyszałem ostatnio? Co mi z tego zostało dziś?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o łaskę kochania ludzi trudnych, ludzi, którzy są moimi nieprzyjaciółmi. Proszę Cię o łaskę nawracania się.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?