Archiwum z dnia: 16 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UWIERZYĆ W BOŻĄ SPRAWCZĄ MOC SŁOWA

16.09.2019, poniedziałek , Świętych męczenników Korneliusza i Cypriana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 7, 1-10

Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a mojemu słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Uzdrowienie sługi setnika z Kafarnaum mogło się dokonać, ponieważ ów rzymski żołnierz uwierzył w moc sprawczą słowa Jezusa.  Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Często nie możemy oglądać znaków i cudów w naszym życiu, ponieważ nie uwierzyliśmy w moc sprawczą Boga żywego. Owo uzdrowienie może dokonywać się na różne sposoby, ale pierwsze jest zawsze słowo uzdrowienia Boga żywego. Trudno nam uwierzyć w moc sprawczą słowa, ponieważ żyjemy w wielosłowiu, słowach wypowiadanych bez pokrycia. Często za swoje słowa nie ponosimy odpowiedzialności. Czy odkryłeś moc słowa Bożego? Czy ponosisz odpowiedzialność za swoje słowa? Czy prosisz Jezus o doświadczanie mocy sprawczej Jego słowa?
  • Autor Księgi Mądrości pisze znamienne słowa: Nie zioła ich uzdrowiły ani okłady, lecz słowo twe, Panie, co wszystko uzdrawia. Bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią. (Mdr 16, 12-13a) Prorok Izajasz pisze: W Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53, 5c), a  Piotr apostoł: Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. (1P 2, 24) Potrzebujemy powoływać się na Boże obietnice. Potrzebujemy ogłaszać Boże zwycięstwo w Jezusie, ponieważ w ten sposób wyraża się nasza wiara. Potrzebujemy dziękować za uzdrowienie, którego jeszcze nie widać, ponieważ wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. (Hbr 11,1) Jak często powołujesz się na Boże obietnice? Czy potrafisz dziękować za coś, czego jeszcze nie widzisz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za moc sprawczą Twojego słowa. Dziękuję za uzdrowienia, które się już dokonały i te, które się dokonają jeszcze w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?