Archiwum z dnia: 23 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ INSTRUKCJE WYCHODZENIA Z NIEWOLI

23.09.2019, poniedziałek , Św. o. Pio z Pietrelciny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga proroka Ezdrasza 1, 1-6

Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje:
«Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli jest między wami jeszcze ktoś z całego ludu Jego, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela – tego Boga, który jest w Jerozolimie. A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu – to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem – oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie». Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami – oprócz wszelkich darów dobrowolnych.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Słowo Boże ukazuje jednoznacznie, że każda niewola w życiu Narodu Wybranego związana jest z ludzkim grzechem i porzuceniem Boga żywego. Prorok Ezdrasz ukazuje wyjście Izraela z niewoli babilońskiej. Każdy grzech i każda niewola związana jest z ujrzeniem swojego grzechu, żalem za grzech oraz pokutą. Taki właśnie etap w życiu Ludu Wybranego pokazuje prorok Ezdrasz. A prorok Izajasz pisze: Pocieszcie, pocieszcie mój lud! – mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. (Iz 40, 1-2) Odpowiedzią Boga żywego jest wyprowadzenie Narodu Wybranego z niewoli. Czy widzisz swój grzech? Czy dostrzegasz swoją niewolę?
  • Bóg wyprowadza Naród Wybrany z niewoli babilońskiej przez króla Cyrusa, który nie znał Boga żywego. Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje. Wychodzą z tej niewoli tylko ci, których Bóg żywych wezwał do wyjścia. Zatem głowy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. Wszyscy ci, którzy byli gotowi do wyjścia i pragnęli odbudować mury domu Pańskiego. Pragnieniem ludzi, którzy dojrzeli do wyjścia z niewoli, jest budowanie głębokich relacji z Bogiem żywym, a odbudowa świątyni miała właśnie temu służyć. Czy dostrzegasz, że twoja niewola związna była z płytkimi relacjami z Bogiem żywym? Czy prosisz Jezusa o dar głębokiej wiary, modlitwy, dar nawrócenia? Co ci w tym przeszkadza?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że mam szansę na wyjście z mojej niewoli. Dziękuję za dar głębokiej wiary.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?