Archiwum z dnia: 5 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STAWAĆ PRZED BOGIEM JAK DZIECKO

05.10.2019, sobota Św. Faustyny Kowalskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 10,17-24

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc:
«Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Można przeczytać wszystkie traktaty teologiczne, znać na pamięć katechizm, znać przepisy i przykazania, a mimo to nie znać Boga. Żeby kogoś poznać, zaprzyjaźnić się z Nim nie można opierać się tylko na zasłyszanej/przeczytanej wiedzy, trzeba się osobiście spotkać, wejść w relację. Bóg chce być  poznawany, chce być blisko i wchodzić z nami w relacje, jest Emanuelem – Bogiem z nami. On czeka żywy w Eucharystii, w Słowie, aż przyjdę, pobędę z Nim, odezwę się, posłucham co do mnie mówi. Czy dbam o przyjaźń z Jezusem i pogłębiam ją? Jak mogę to czynić jeszcze lepiej?
  • Człowiek prosty, nie oznacza człowieka prymitywnego, ale pokładającego z dziecięcą ufnością całą nadzieję w Bogu. Bycie „cichym i pokornym sercem”, „ubogim duchem”, „bardziej słuchać Boga niż ludzi” wymaga podejmowania wysiłku. „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę”, „strąca władców z tronu, a wywyższa uniżonych”. Która postawa jest mi bliższa: mądrego czy prostego?
  • Św. Paweł mówił „czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących… Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć (1 Kor 1,21.27).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi” (Mt 11,25).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?