Archiwum z dnia: 12 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WSŁUCHIWAĆ SIĘ W JEGO SŁOWO

12.10.2019, sobota Bł. Jana Beyzyma

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11,27-28b

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wydawałoby się, że tłumaczenie tekstu „błogosławieni są raczej ci…” powoduje umniejszenie roli Maryi. Ale nic nie może umniejszyć Matce, która fizycznie zrodziła samego Boga. Ta wielka łaska Bożego macierzyństwa była poprzedzona jej gotowością przyjęcia takiego daru, jej postawą gotowości pełnienia woli Boga w swoim życiu. Jej postawa oddania i zasłuchania w słowo Boga, a potem w Syna, wiernego stania przy Nim, bez względu na okoliczności, aż po krzyż, jest wzorem dla nas. Czy w każdej sytuacji – wzorem Maryi – jestem gotowy stać przy Jezusie? Kiedy uciekłem, stchórzyłem? Jakie sytuacje spowodowały, że dokonałem bardziej komfortowych, łatwiejszych, wygodniejszych i bezpieczniejszych wyborów, odwracając się od Jezusa?
  • Jezus mówi, że jeśli słuchamy Jego słowa, przyjmujemy je wiarą i wprowadzamy w życie, to mamy udział w szczęściu i błogosławieństwie. Słuchanie słowa Bożego, rozważanie i zachowywanie prowadzi do lepszego poznania Jezusa. Poznawanie, przybliża do Niego. Czy regularnie rozważam słowa Pisma Św? Jakim tekstem obecnie żyję?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami….

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?