Archiwum z dnia: 13 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PRZYJMOWAĆ SŁOWO BOŻE

13.10.2019, niedziela Bł. Honorata Koźmińskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Druga Księga Królewska 5, 14-17

Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.
Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi». On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.
Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Naaman staje przed prorokiem obcego mu Boga i prosi o cud uzdrowienia. Elizeusz wysyła do niego swego sługę oraz nakazuje mu wykonać prostą czynność. Naaman nie chce i dopiero za namową swoich sług zanurza się i zostaje uzdrowiony. Elizeusz odrzuca nagrodę. Zgadza się jednak, by Naaman wziął ze sobą ziemię izraelską, aby móc w Syrii chwalić JAHWE. Takie były ówczesne wierzenia pogan, że Boga można chwalić tylko na ziemi Jego ludu.
  • Naaman nie znał i nie wierzył w JAHWE. Prorok Elizeusz był dla niego nikim. Mimo to posłuchał zalecenia, które otrzymał. Postanowił zaryzykować i dzięki temu otrzymał dar zdrowia oraz uwierzył w JAHWE. Do poznania Boga doprowadziły go pokora i posłuszeństwo SŁOWU, które otrzymał.
  • Zastanów się jak wygląda twoja pokora w relacji do Boga, Kościoła oraz Słowa Bożego. Czy słysząc na spowiedzi lub w czasie kazania trudne i ostre słowa szukasz w nich wskazówek dla siebie? Czy raczej odrzucasz, bo wydają ci się głupie, niepoprawne politycznie lub radykalne? Czy próbujesz zrozumieć, w perspektywie wiary, naukę oraz nakazy Kościoła a następnie realizujesz je w swoim życiu? Czy sięgasz po Katechizm Kościoła Katolickiego, prasę katolicką lub komentarze ogłaszane przez papieża czy biskupów?
  • Spójrz jeszcze raz na Naamana. Ten dzielny wojownik, dobrze wykształcony i bogaty człowiek wykonuje, pomimo wewnętrznego sprzeciwu oraz braku wiary, zalecenie proroka i zostaje uzdrowiony. Tak samo ja i ty, powinniśmy z pokorą wsłuchać się w to, co mówi do nas Bóg w Biblii lub nauce Kościoła. Proponuję, by zacząć od razu! Weź jeszcze raz ten fragment lub inne czytanie z dnia i wsłuchaj się w nie, trwając na modlitwie, by usłyszeć czego Bóg oczekuje od ciebie dziś. Przyjmij każde SŁOWO, które wybrzmi ci w sercu, nawet te najprostsze.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę naucz mnie słuchać i przyjmować Twoje Słowo. Jezu ufam Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?